• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3951/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 21/10/2022
 • Final: 18/11/2022
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 375 €
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (10%)
 • Lloc: Unitat Docent Parc Salut Mar Campus Universitari Mar C/ Dr. Aiguader, 80 08003 - Barcelona
El curs profunditza en les lleis vigents en dret penal i civil, i la seva pràctica pericial. Inclou la imputabilitat o inimputabilitat en trastorns mentals o cognitius, l’encausat i la víctima; incapacitacions, invalideses i seqüeles. Per últim, es tracten aspectes bàsics en la legislació sanitària com el consentiment: ingrés voluntari, intervenció quirúrgica i esterilització.

Continguts

Curs on es profunditza en les lleis vigents en dret penal i civil, i la seva pràctica pericial. Inclou la imputabilitat o inimputabilitat en trastorns mentals o cognitius, l'encausat i la víctima; incapacitacions, invalideses i seqüeles. També es tracten aspectes bàsics en la legislació sanitària com el consentiment: ingrés voluntari, intervenció quirúrgica i esterilització.

Itineraris

Aquest curs en forma part de la Diplomatura de Postgrau Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Forenses

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Vols rebre més informació?