Presentació

El principal objectiu del curs de formació continuada és oferir els coneixements teòrics i les tècniques i la pràctica necessària per exercir d'enllaç lingüístic i cultural entre els professionals de l'administració de justícia (jutjats, fiscalies, comissaries de policia i de mossos d'esquadra, etc.) i la població estrangera que ha de comunicar-s’hi en determinades situacions (detenció, interrogatori, prestació de declaració, judici, etc.). El contingut del curs està relacionat amb la interpretació judicial, tant des del punt de vista teòric (fonaments teòrics per entendre com funciona un judici), com des del punt de vista pràctic: destreses necessàries per a la interpretació (memòria, agilitat mental, concentració, atenció, reformulació, presa de notes, etc.) i pràctica de la interpretació judicial a l'aula.

Continguts

El programa consta de 5 assignatures que són obligatòries i que cobreixen el total de 18 crèdits ECTS necessaris per obtenir el certificat.

Aquestes assignatures estan dins d'aquests tres mòduls:

a) Introducció i fonaments de la interpretació judicial (mòdul teòric).

b)Aspectes fonamentals de la interpretació judicial i del dret penal i processal penal (mòdul teòric).

c) Tècniques i pràctica de la interpretació judicial (mòdul pràctic).

Objectius

L'objectiu general del curs de formació continuada és oferir una formació professional de qualitat per a intèrprets que puguin exercir de pont lingüístic i cultural amb persones estrangeres que no parlen les llengües oficials (català o castellà) i necessiten comunicar-se a l'àmbit judicial (jutjats, fiscalies, comissaries de policia o de mossos d'esquadra, etc.).


En acabar el curs, l'estudiant serà capaç de:

- Interpretar de manera efectiva en interaccions amb persones estrangeres que desconeixen les llengües oficials i els professionals de l'àmbit judicial, fent possible una comunicació fluïda i adequada al context judicial.
- Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica professional de la interpretació judicial a partir de la documentació i preparació per a la interpretació d'encàrrecs a l'aula.
- Conèixer i valorar el codi deontològic de l'intèrpret judicial.
- Conèixer i aplicar les diferents modalitats d'interpretació que es poden requerir a l'àmbit judicial (interpretació d'enllaç, interpretació consecutiva, xiuxiueig, interpretació telefònica, traducció a la vista).

Requisits d'accés

Cal un bon nivell de català, castellà i una llengua estrangera.

Sortides professionals

- Intèrpret en jutjats i fiscalies.
- Intèrpret en comissaries de policia i mossos d'esquadra.
- Traductor-intèrpret en escoltes telefòniques.

Itineraris

Aquest curs forma part del màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial (3337).

Contacte

Mariana Orozco Jutoran

Telèfon: 395813395

Correu electrònic: Mariana.Orozco@uab.cat

Web: http://pagines.uab.cat/formacio_isp_catalunya/

Curs d'especialització UAB

5a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
18 ECTS
Codi de l'estudi: 3372/5
Preu: 1188 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Traducció i d'Interpretació
Dates: del 30/09/2019 al 15/04/2020
Idioma de docència:
Altres (50%), Castellà (50%)
Centres responsables:
Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Centres col·laboradors:
Departament de Benestar Social i Família
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Interpretació Judicial

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.