Curs en Interpretació del Patrimoni Natural

Continguts

La interpretació del patrimoni:
Fets i significats.
Qualitats de la interpretació
Frases-tema, marcs i universals.
Eines pel guiatge interpretatiu.
Temes clau.
Breu història de la interpretació

La xerrada interpretativa:
Treballar amb objectes individuals

Fenòmens i temes:
La superació de les barreres.
Llenguatge parlat i corporal.
Les funcions d’ un guía interpretatiu.
La presentació de les xerrades interpretatives (I).
(inclou treball de camp)
Introducció i desenvolupament de les línees temàtiques

Preparant passejades interpretatives:
Presentació dels mapes mentals.
Introducció a la interpretació crítica.
Presentació de les passejades interpretatives (inclou treball de camp)
L’aprenentatge per la sostenibilitat.
La interpretació itinerant.
Preparació i presentació de la interpretació itinerant (inclou treball de camp)

Exemples de productes interpretatius
Altres temes de la interpretació personal.
El procés de certificació.
Prova escrita.
Preparació de les actuacions i resultats de les proves
Presentació de les xerrades interpretatives (sessió al camp)

Requisits d'accés

- Graus ( preferiblement en Turisme o Humanitats, Geografia, Psicologia o Sociologia ) o equivalents, amb prioritat a tècnics i professionals, així com a persones amb experiència demostrada en el sector turístic i /o de la gestió d'espais naturals, o que disposin d'una titulació universitària. La inscripció al curs es realitza per ordre de recepció de sol·licitud. Aquelles persones que desitgin realitzar el curs i no compleixin amb els requisits d'accés podran sol·licitar una entrevista personal amb la coordinació del programa que avaluarà la proposta a partir de les aportacions acadèmiques i/o professionals presentades.

Itineraris

Aquest curs forma part de la diplomatura de postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura.

Contacte

Francesc Romagosa Casals

Telèfon: 935817041

Correu electrònic: fcontinuada.eutdh@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/web/escola-de-turisme-i-direccio-hotelera-eutdh-1345710301582.html

Curs d'especialització UAB

6a Edició
Places: 15
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 4307/6
Modalitat: Online
Lloc: Escola de Turisme i Direcció Hotelera. Edifici Blanc. Campus UAB
Dates: del 26/02/2021 al 07/03/2021
Idioma de docència:
Català (55%), Castellà (15%), Anglès (10%), Francès (10%), Italià (10%)
Centres responsables:
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Centres col·laboradors:
Escola d'Administració Pública
Associació d'Arxivers de Catalunya
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Interpretació del Patrimoni Natural

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.