Curs en Internat en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica

Presentació

La tendència i recomanacions d'altres experiències similars i grups de treball internacionals, aconsellen un reconegut període d'internat o residència en Neuropsicologia, adscrit als serveis de Neurologia, Neurocirurgía, Psiquiatria o Medicina Interna d'Hospitals de nivell terciari, que completin la formació pràctica d'un MÀSTER en Neuropsicologia. Aquest internat pot ser configurat bé com un tercer curs del nostre MÀSTER en DIAGNÒSTIC i REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÓGICA o bé com un curs autònom. Tant una alternativa com una altra presenten, òbviament, els seus avantatges i inconvenients. La present sol·licitud es decanta per desenvolupar la segona alternativa, basant-nos en els següents arguments:

a) Per a aquells alumnes que accedeixen al MÀSTER com no llicenciat. ni en Psicologia o Medicina, els dos anys del nostre MÀSTER poden complir per si mateixos la finalitat de capacitació professional, ja que un tercer any obligatori excediria la certificació que finalment obtendrien i que l'entorn professional reconeixeria.
b) Per a aquells alumnes llicenciat. en Medicina, residents en Neurologia, Neurocirurgia o Psiquiatria o que ja són especialistes en aquestes especialitats, bona part del contingut pràctic d'un tercer any obligatori podria considerar-se innecessari i repetitiu a la seva intrínseca formació.
c) El compromís que tots els alumnes del MÀSTER poguessin realitzar un tercer any obligatori, concebut com un internat en un servei hospitalari, podria no complir-se ja que la ràtio del MÀSTER és per a un nombre de places de 15-20, i els recursos hospitalaris, lògicament, són més limitats i no donarien cabuda a un nombre de Residents igual al d'alumnes del Màster.
Així doncs s'estructura aquest Curs d'Internat en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicológica com un recurs formatiu autònom però complementari del MÀSTER en DIAGNÒSTIC i REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÓGICA.

Objectius

Aprofundir en la capacitació per al diagnòstic i rehabilitació neuropsicológica, a través de la pràctica clínica diària.

Requisits d'accés

Llicenciats o doctors en Medicina o en Psicologia amb un Màster en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica de la UAB o estudis de postgrau equivalents o amb un doctorat en Neuropsicologia.

Contacte

Carmen García Sánchez

Telèfon: 932919050

Correu electrònic: cgarcias@santpau.es

Web: http://www.neuropsicol.org

Curs d'especialització UAB

10a Edició
Places: 10
Orientació: Professional
81 ECTS
Codi de l'estudi: 1482/10
Preu: 2000 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Centre principal: Servei de neurologia - HSCSP
Dates: del 01/09/2018 al 31/07/2019
Idioma de docència:
Castellà (48%), Català (48%), Anglès (4%)
Centres responsables:
Departament de Medicina
Centres col·laboradors:
Servei de Neurologia- HSCSP/UAB
Servei de Neurologia-Institut Univeristari Dexeus (BCN)
Servei de Neurocirurgia, Psiquiatria, Toxicomanies i Pediatria-HSCSP/UAB
Unitat Neuropsicologia-Servei de Medicina Interna, Hospital Universitari Vall d'Hebró/UAB
Servei de Neurologia - Hospital Creu Roja (Hospitalet)
Servei de neurologia i neurocirurgia Hospital J.Trueta (Girona)
Servei de Neurologia Hospital Sta. Caterina (Girona)
Servei de Neurologia Hospital Can Ruti (Badalona)
Servei de Neurocirurgia-Hospital de la Mútua de Terrassa
Unitat de Demències Parc Taulí (Sabadell)
Servei de neurologia Hospital Universitari Sant Joan (Reus)
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Internat en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.