• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4267/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 10 ECTS
 • Inici: 25/09/2020
 • Final: 19/12/2020
 • Places: 40
 • Orientació: Professional
 • Preu: 950 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Institut Universitari Parc Tauli Parc Del Tauli, 1. 08208 Sabadell
  Horaris:Curs on-line amb 3 caps de setmana presencials: Divendres de 16:00 a 20:00 i Disssabte de 9:30 a 13:30
A causa de la situació actual de confinament, aquest curs queda anul·lat per a les dates inicialment previstes, a l'espera de poder proposar nova data de programació"

Estem vivim una revolució tant profunda que possiblement superarà a la invenció del motor de vapor, el tren, l’electricitat o la producció en massa en la magnitud dels canvis que portarà. Aquesta Quarta Era Industrial gravita entorn a la intel.ligència artificial (IA), la robòtica i el Big data, preconitza una profunda revolució que ja és visible en la forma que vivim i treballem, potser inclús en la forma en que ens veiem a nosaltres mateixos com a humans.
Aquesta revolució també afectarà a la medicina. Com a professió, tot i els extraordinaris avenços en l'art i la ciència de la medicina en les darreres quatre dècades, freqüentment presenta limitacions en el diagnòstic i sobre tot en la seva capacitat predictiva.
Mitjançant la capacitat d'extracció de coneixement i d'aprendre que tenen aquestes dades quan les combinem amb mètodes d'intel.ligència artificial i aprenentatge profund, podem aconseguir una gran precisió en la diagnosi i prognosi.
La medicina personalitzada ha creat un nou paradigma on pocs metges tenen la formació adient. Llavors, els professionals implicats en l'entorn sanitari necessiten en primer lloc el coneixem per fer front a un canvi molt important en la forma de fer medicina. En segon lloc, els coneixement específics que els permetrà abordar la generació i desenvolupament de coneixement relacionat amb les tecnologies implicades en aquest nou paradigma. En darrer lloc, els cal la capacitat de creació d'equips multidisciplinars que integren a professionals dels entorns científic i d'enginyeria que permetin abordar els nous reptes que plantegen aquesta medicina personalitzada.
En aquest context és necessària una IA capaç d'ajudar eficientment als professionals mèdics en les seves decisions i millorar els mètodes d'interacció persona-computador. En l'actualitat, els metges es basen en guies clíniques o en la seva experiència. Les guies poden tenir la limitació de cobrir només una part de la pràctica clínica il'experiència els biaixos associats a aquesta. Una assistència automàtica, capaç d'efectuar aquests càlculs de probabilitat de manera normativa i amb accés en temps real a les dades de la història clínica electrònica, permetria una major productivitat dels professionals sanitaris.
L'anomenada "Medicina P4" (predictiva, personalitzada, preventiva i participativa), estarà fonamentada en tecnologies emergents com la IA i l'anàlisi de grans quantitats dades basat en l'aprenentatge automàtic i la visió per computador. Així, la ciència de dades s'aplicarà de manera rutinària a informació, estructurada i no estructurada, provinent de registres electrònics de salut, -òmiques (genòmica, proteòmica, transcriptòmica, etc.) i eines de imatges mèdiques.
Així, aquestcurs d'especialització va dirigit a clínics interessats en conèixer com s'aplica la IA en salut i com fer recerca amb les dades que tenen accés als seus llocs de treball, historials clínics y altres dades que recullen als serveis on treballen.
A més a més, les implicacions ètiques a l'hora de conduir una investigació tenen una importància màxima en aquesta àrea de la salut, és per això que en aquest curs el alumnes adquiriran els principis bàsiques sobre privacitat, ètica i legalitat que calen per escriure una proposta de projecte que pugui ser validades per els Comités Ètics d'Investigació Clíniques (CEIC).
Comentar per acabar, que la UAB està treballant en una nova proposta de Màster en Intel.ligència Artificial i Big Data en la qual aquest curs d'especialització seria en primer mòdul del màster que es podria convalidar en el cas que la proposta de màster arribi a bonport.

Continguts

Aquest curs presenta un conjunt variat de conceptes fonamentals per a introduir-se al món de la IA i la ciència de les dades en salut. Es pretén definir el context d'aquest àmbit i els conceptes necessaris, així com les característiques que implica un projecte d'anàlisi de dades clíniques i el que significa participar-hi, tant en aspectes de procediment, com de qualitat, privacitat, seguretat o ètica.

En acabar el curs l'estudiant tindrà una visió general del que és un projecte d'anàlisi de dades mitjançant tècniques d'IA en salut.

- Introducció a la Intel.ligència Artificial per Clínics
- Procés de mineria de dades
- Adquisició i emmagatzematge de dades i visualització de dades.
- Aprenent de les dades
- Algoritmes de aprenentatge
- Processament Big Data
- Qualitat, privacitat i seguretat de les dades
- Ètica al Tractament de dades mèdiques
- Legalitat en el Tractament de dades mèdiques
- Gestió de projectes en salut

Sortides professionals

Aquest curs d'especialització permetrà als alumnes millorar les seves habilitat per poder accedir dins del sistema sanitari a llocs de treball que puguin semblar més interesants.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes
Institut Universitari Fundació Parc Taulí

Contacte

Jose Antonio Ibeas Lopez

Informació addicional

http://www.tauli.cat/institut/cursos-de-postgrau/inteligencia-artificial-en-salud

Més informació

Vols rebre més informació?