Curs en Iniciació al Llenguatge Musical

Presentació

Aquest curs és una iniciació al coneixement i la pràctica del llenguatge musical i pretén incidir en els aspectes més significatius dels seus elements a fi i efecte d'oferir eines bàsiques per tal d'entendre el contingut i l'estructura del discurs musical. Pot interessar al mestres de música, al mestres en general, els musicòlegs i qualsevol persona que vulgui tenir unes nocions bàsiques de llenguatge musical.

Continguts

Audició musical:

- L'escolta del repertori musical.
- L'anàlisi de fragments i cançons.
- La descoberta dels elements que intervenen en l'obra musical.

Entonació i interpretació:

- La mètrica musical.
- Lectura i interpretació de ritmes.
- L'entonació.
- Lectura i interpretació de melodies.

Educació auditiva

- L'escolta atenta i comprensió de ritmes i melodies.
- El reconeixement dels elements del llenguatge musical.
- Els dictats rítmics i melòdics.

Conceptualització dels elements del llenguatge musical:

- Ritme, melodia i harmonia.
- Intervals majors, menors, augmentats i disminuïts.
- Modalitat, tonalitat i atonalitat.
- Funcions tonals i acords.
- Cadències i modulacions.
- Estructura i textura del llenguatge musical.

Objectius

- Escoltar i analitzar globalment una obra o fragment musical.
- Llegir i interpretar: ritmes i melodies.
- Educar l'oïda amb elements rítmics i melòdics del discurs musical.
- Conèixer els elements que configuren el llenguatge musical.

Requisits d'accés

Estudiants de magisteri i musicologia, mestres de música, musicòlegs i qualsevol persona que vulgui adquirir unes nocions bàsiques de llenguatge musical.

Contacte

Pere Godall Castell

Telèfon: 935811679

Correu electrònic: Pere.Godall@uab.cat

Curs d'especialització UAB

7a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3481/7
Modalitat: Online
Lloc: On line
Dates: del 13/10/2020 al 21/12/2020
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Iniciació al Llenguatge Musical

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.