Curs en Iniciació a l'Ensenyament de Llengües Estrangeres

Presentació

El curs d'especialització bàsica en didàctica de llengües estrangeres va dirigit a persones interessades en l'ensenyament de llengües (català per a estrangers, anglès, francès, italià, alemany, etc.) que, comptant amb una formació universitària, acompanyada o no d'una incipient experiència professional, volen iniciar-se en el desenvolupament de les seves competències docents.
Les persones interessades específicament en l'ensenyament del català com a llengua estrangera poden concebre aquest curs com a preliminar del postgrau / màster d'Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua, promogut per la UAB, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic.

Continguts

Les assignatures del curs són:

- Bases per a la didàctica de llengües estrangeres
- Competències receptives i productives: comprensió oral i lectora i l'expressió oral i escrita
- La interrelació entre competències comunicatives
- Competències digitals en l'aprenentatge de llengües
- La interrelació entre cultura i llengua estrangera
- L'avaluació: argumentació didàctica sobre les tasques

El programa comença amb una introducció als conceptes clau en la didàctica de les llengües estrangeres, segueix amb l'anàlisi de les habilitats lingüístiques de comprensió oral i lectora i d'expressió oral i escrita. Continua amb una presentació de recursos digitals a l'aula, el disseny de seqüències didàctiques i acaba amb la interrelació entre llengua, cultura i literatura i els processos d'avaluació.

Objectius

- Reflexionar sobre la noció de competència en comunicació oral i escrita i les implicacions didàctiques que se'n deriven.
- Analitzar estratègies docents bàsiques, dinàmiques de grup i recursos didàctics (incloent-hi els digitals) per crear condicions que afavoreixin l'ús comunicatiu oral i escrit d'una llengua estrangera.
- Vincular els aspectes gramaticals amb la funcionalitat de la llengua estrangera.

- Aplicar procediments bàsics per valorar i reflexionar sobre les dificultats d'expressió i de comprensió de l'alumnat en una llengua estrangera, així com sobre el seu progrés, per tal de millorar-ne l'ensenyament.
- Planificar els processos d'avaluació i les seves implicacions.
- Utilitzar eines senzilles per analitzar i reflexionar sobre la pròpia competència docent i intercultural, amb la finalitat de concebre la llengua estrangera vinculada a la seva literatura i cultura.
- Gestionar la interacció social a l'aula per crear un clima d'implicació, treball i complicitat entre els participants.

Requisits d'accés

- Estar matriculat de 4t curs d'un grau universitari (preferiblement de Filologia, Traducció i Interpretació, Ciències de l'Educació o Humanitats) o disposar d'un títol universitari (diplomatura, llicenciatura o grau) en algun d'aquests àmbits.

- Coneixements superiors de català, castellà o d'una llengua estrangera.

Sortides professionals

- Aquest curs introductori prepara per a l'exercici de la docència o de feines de suport a la docència (assistents de llengua o auxiliars de conversa) en contextos d’ensenyament d’una llengua estrangera, tant a l'interior com a l'exterior i tant en l'ensenyament reglat com en el no reglat.
- L'Institut Ramon Llull reconeix el curs en les convocatòries de selecció del professorat per a proveir les places de docents d'estudis catalans a les universitats de l'exterior.

ItinerarisContacte

Albert Branchadell Gallo

Telèfon: 935811374

Correu electrònic: Albert.Branchadell@uab.cat

Curs d'especialització UAB

2a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
10 ECTS
Codi de l'estudi: 3751/2
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Traducció i d'Interpretació. Edifici K Plaça del Coneixement. 08193 Bellaterra
Dates: del 03/05/2018 al 21/06/2018
Idioma de docència:
Català (100%)
Centres responsables:
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Facultat de Ciències de l'Educació
Centres col·laboradors:
Institut Ramon Llull
Títol que s'obté:
Certificat d’aprofitament del curs Iniciació a l'Ensenyament de Llengües Estrangeres

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.