Curs en Implantació d'un Sistema de Gestió per a Documents segons les ISO 30300/30301

Presentació

Aquest curs s'inclou en el Pla de formació ISO 30300 amb l'objectiu d'oferir una oportunitat de millora en l'eficiència de les organitzacions. El curs aporta una visió global de la família de normes ISO 30300, així com els conceptes fonamentals d'un Sistema de Gestió per als Documents per adquirir i practicar els conceptes, estratègies, procediments i tècniques necessàries per a desenvolupar un sistema eficaç de gestió per als documents.

La norma ISO 15489:2016 proporciona una guia de bones pràctiques per a la gestió de documents en qualsevol tipus d'organització i evidencia a la vegada el seu valor estratègic i transversal. És un pas més cap a la seva equiparació amb altres sistemes de gestió, convertint-la en certificable i enfortint la seva incidència en la millora continua i en l'eficiència de la qualitat de l'activitat a les organitzacions. Les normes publicades al 2011, ISO 30300: 2011 Informació i Documentació. Sistemes de Gestió per als Documents. Fonaments i vocabulari, i ISO 30301: 2011 Informació i Documentació. Sistemes de Gestió per als Documents. Requisits i, posteriorment, la norma ISO 30302: 2015 Informació i documentació. Sistemes de gestió per als documents. Guia d'implantació, obren el camí i fan evident la necessitat de disposar de professionals amb una formació adequada per donar resposta als processos d'implantació, auditoria i certificació.

Continguts

- Legislació i normativa.
- Política de Gestió Documental a les organitzacions.
- Implantació d'un sistema de gestió documental segons ISO 15489.
- La família de normes ISO 30300.
- Exemple de la implantació d'un sistema de gestió per a documents segons ISO 30301.
- Cas pràctic: implantació d'un sistema de gestió de documents.

Metodologia:

En la modalitat d'impartició de la teleformació, l'estudiant s'integra en un entorn virtual (plataforma Moodle) que possibilita el seu aprenentatge. Les seves característiques fonamentals són:

-El procés formatiu es porta a terme a distància.
-La plataforma és accessible a través d'Internet amb un navegador estàndard.
-Operativa 24 hores els 7 dies a la setmana, permetent una gran flexibilitat a l'estudi.
-Es guia i s'orienta a l'estudiant durant el curs, proporcionant suport i comunicació constant.
-L'entorn virtual inclou el contingut teòric del curs i els recursos addicionals (fòrums, xats, classes virtuals) que permeten un millor aprenentatge.

Objectius

- Proporcionar una visió global de la família de normes ISO 30300.
- Conèixer els conceptes fonamentals d’un sistema de gestió per a documents.
- Proporcionar els coneixements necessaris per a implantar un sistema de gestió per a documents ISO 30301.
- Conèixer els procediments d’auditoria interna i certificació.
- Proporcionar els coneixements per elaborar una documentació de qualitat.

Requisits d'accés

Professionals de la gestió dels documents i els arxius, responsables de sistemes d'informació en el sectors de l'empresa o l'administració, professionals de l'auditoria i la certificació.

Contacte

Carmen Garcia Meilan

Telèfon: 93 581 7177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.esaged.cat/

Curs d'especialització UAB

8a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
2 ECTS
Codi de l'estudi: 3254/8
Preu: 580 ¤
Preu especial: 522¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumnes ESAGED titulats en Graduat Superior o Màster en Arxivística i Gestió de Documents, membres de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, membres de l'Associació d'Amics de la UAB, membres d'ALA, membres d'ALDEE, membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya i alumnes que matriculen més d'un curs del pla de formació ISO

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: On line
Dates: del 12/02/2020 al 06/04/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Implantació d'un Sistema de Gestió per a Documents segons les ISO 30300/30301

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.