Curs en Implantació d'un Sistema de Gestió per a Documents segons les ISO 30300/30301

Formació que ofereix una visió global de les normes ISO 30300 per conèixer els conceptes, les estratègies, els procediments i les tècniques necessàries per auditar un Sistema de Gestió de Documents

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3254/10
 • 10a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 2 ECTS
 • Inici: 02/02/2022
 • Final: 11/04/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 580 €
 • Preu especial 522 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumnes ESAGED titulats en Graduat Superior o Màster en Arxivística i Gestió de Documents, membres de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, membres de l'Associació d'Amics de la UAB, membres d'ALA, membres d'ALDEE, membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya i alumnes que matriculen més d'un curs del pla de formació ISO
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: On line

Adaptat a la nova versió de la norma UNE-ISO 30301.

Les normes publicades l'any 2011, ISO 30300: 2011 Informació i Documentació. Sistemes de Gestió per als Documents. Fonaments i vocabulari, i ISO 30301: 2011 Informació i Documentació. Sistemes de Gestió per als Documents. Requisits; i posteriorment, la norma ISO 30302: 2015 Informació i documentació. Sistemes de gestió per als documents. Guia d'implantació, han fet evident la necessitat de disposar de professionals capaços de donar resposta a processos d'implantació, auditoria i certificació.

Aquest curs de modalitat online és el primer nivell d'un itinerari formatiu que l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents ha actualitzat per adaptar-se als requeriments de les organitzacions que incorporen la gestió documental en els seus plans de millora continua i de qualitat, com un recurs integrat que incrementa l'eficiència.

Impartit per l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, primera entitat del món en obtenir les certificacions de la família 30300 en Sistemes de Gestió de Documents.

L'itinerari formatiu continua amb el Curs en Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la Norma ISO 30301.

Continguts

- Legislació i normativa.
- Política de Gestió Documental a les organitzacions.
- Implantació d'un sistema de gestió documental segons ISO 15489.
- La família de normes ISO 30300.
- Exemple de la implantació d'un sistema de gestió per a documents segons ISO 30301.
- Cas pràctic: implantació d'un sistema de gestió de documents.

Metodologia:

En la modalitat d'impartició de la teleformació, l'estudiant s'integra en un entorn virtual (plataforma Moodle) que possibilita el seu aprenentatge. Les seves característiques fonamentals són:

-El procés formatiu es porta a terme a distància.
-La plataforma és accessible a través d'Internet amb un navegador estàndard.
-Operativa 24 hores els 7 dies a la setmana, permetent una gran flexibilitat a l'estudi.
-Es guia i s'orienta a l'estudiant durant el curs, proporcionant suport i comunicació constant.
-L'entorn virtual inclou el contingut teòric del curs i els recursos addicionals (fòrums, xats, classes virtuals) que permeten un millor aprenentatge.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 93 581 7177

Informació addicional

https://cutt.ly/8rGLWOE

Més informació

Vols rebre més informació?