Presentació

El curs “Immigració i Salut” s'ha dividit en dues parts, una primera troncal que es compon de cinc assignatures i una segona amb quatre assignatures optatives, entre els quals l'alumnat ha d'escollir una. La part troncal permet, de manera transversal, adquirir coneixements bàsics sobre l'atenció en salut des d'una perspectiva intercultural. Es fa un especial èmfasi en l'autoreflexió, de tal manera que l’alumnat sigui conscient que tots som éssers culturals i que interpretem el que succeeix des d'aquesta perspectiva que ve definida per la nostra pròpia cultura. La cinquena assignatura d'aquesta part troncal és més extens que els quatre primers, per això la seva durada en comptes de ser de dues setmanes, ho és de tres. En aquesta cinquena assignatura s'aborden les singularitats dels principals grups poblacionals que protagonitzen els moviments migratoris a Occident; a més, un últim capítol es dedica a l'enorme importància que les creences religioses tenen sobre la salut, la manera de buscar ajuda i les expectatives cap als recursos assistencials.

- La part optativa es compon d'altres quatre assignatures: Salut Global, Salut Mental i Addiccions, Salud Comunitària i Protecció social transnacional en l'àmbit de la salut. L'alumnat, segons les seves preferències, hauran d'optar per qualsevol d'ells, una vegada completada la part troncal. La durada d'aquestes assignatures optatives és de quatre setmanes.

Objectius

És un curs dinàmic i pràctic, pel que fa especial èmfasi en el desenvolupament d'habilitats que permetin aplicar amb èxit els coneixements adquirits. L'objectiu principal és capacitar l'alumnat per exercir la seva activitat professional d’una manera culturalment competent, sent capaços de treballar eficaçment en les actuals condicions d’interculturalitat. Es tracta de proporcionar als professionals eines que puguin incorporar a la seva pràctica diària per guanyar confiança i millorar així la qualitat del seu treball amb pacients immigrants, ètnica i culturalment diversos.

Requisits d'accés

- Ser professionals sanitaris (metges, personal d'infermeria, psicòlegs, treballadors socials)
- Ser professionals del àmbit de els migracions
- Ser professionals del àmbit de la intervenció social
- Ser estudiants de grau i postgrau (màster, doctorat) amb interès i experiència en els temes tractats en el curs

Sortides professionals

El curs “Salut i Immigració” dóna resposta a una necessitat creixent en les condicions de treball actuals dels professionals sanitaris. El progressiu avanç cap a societats multiculturals posa en evidència la necessària adaptació cultural dels sistemes de salut i l'adequada capacitació dels professionals per ser competents a l'hora d'oferir una assistència sanitària de qualitat a tots els potencials usuaris, independentment de la pertinença ètnica o cultural dels mateixos.

En completar el curs, l'alumnat serà capaç d'exercir les seves tasques en l'àmbit intercultural de la salut, la qual cosa amplia indubtablement la seva àrea de treball.

Contacte

Alisa Georgeta Petroff

Telèfon: 935868918

Correu electrònic: cr.migracions@uab.cat

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3874/1
Modalitat: Online
Dates: del 22/10/2018 al 15/01/2019
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Centre d’Estudis i Recerca en Migracions
Centres col·laboradors:
Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Immigració i Salut

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.