Direcció

María del Carmen García Meilán

Professorat

María del Carmen García Meilán

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC)

Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

Vols rebre més informació?