• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2641/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 15 ECTS
 • Inici: 10/03/2014
 • Final: 23/06/2014
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1000 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació, Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Aquest curs tracta sobre el coneixement i comprensió de les situacions comunicatives que es produeixen en l'àmbit de la direcció i el lideratge en el món empresarial, polític i social. També s'ocupa d'assimilar criteris, actituds i pautes d'actuació que es corresponen amb situacions desfavorables, així com de tècniques i habilitats directives i comunicatives útils per millorar l'eficàcia en les tasques pròpies de la direcció d'equips i de lideratge.

Continguts

- Les competències personals pel lideratge i la direcció
- El lideratge al servei de les organitzacions
- Gestió emocional.
- Comunicació i interacció
- Expressió corporal
- Protocol i relacions públiques
- Desenvolupament de capacitats personals pel lideratge i la direcció d'equips en el medi natural

Itineraris

El curs en Habilitats Directives i Comunicació per a la Gestió Eficaç forma part de la diplomatura de postgrau en Habilitats Directives i Comunicació.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació

Centres col·laboradors

Escola Xavier Soto
Outback-Serveis de Muntanya

Contacte

Iris Roch Ardanuy

Telèfon: 934742430

Vols rebre més informació?