• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4479/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 09/05/2023
 • Final: 09/06/2023
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 450 €
 • Preu especial 437 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls (només primera matricula).
  Preu especial 428 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster (només primera matrícula). Afiliats IPA, ACCPOLC i SAP-FEPOL
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Els accidents de trànsit són una important causa de mortalitat als països desenvolupats. La complexitat d'aquest entorn, les característiques de la mobilitat, l'estructura viària i la convivència dels diferents i variats elements de transport, fan que es requereixin un major esforç i conscienciació social per tal que les mesures que s'apliquin donin millors resultats.

Partint del coneixement de la realitat urbana i analitzant els elements que la configuren, es pot plantejar una planificació i una actuació de la mobilitat més òptimes, així com una prevenció més efectiva dels accidents de trànsit i les seves conseqüències.

Aquesta acció formativa va dirigida als agents que participen en la prevenció i en l'actuació davant dels accidents de trànsit, per tal que adquireixin les eines i coneixements necessaris per a afrontar i resoldre les incidències que es puguin ocasionar.

Continguts

- La investigació dels accidents de trànsit.
- Anàlisi de les fases de l'accident.
- Aplicació dels principis físics.
- Els estudis d'atropellaments, xocs i col.lisions.
- Accidents amb motocicletes
- Velocitat equivalent a l'energia de barrera (conceptes EBS-EES). Correcció de masses en els models d'estudi contra barreres.
- Tècniques de mesurament de deformacions.
- Càlcul de la deformació equivalent.
- Centroide de la deformació.
- Càlcul de l'energia de deformació.
- Coeficients de rigidesa.
- Delta V en la resolució de col·lisions.
- Coeficient de restitució. Anàlisi de deformació de motocicletes.
- Antecedents matèries perilloses.
- Accidents en matèries perilloses.
- Obligacions del conductor davant un accident/incident.
- Estadístiques sinistres.
- Normativa aplicable.
- Exercici simulació sinistre.
- Actuació FiCSE.
- Mesures a prendre.
- Classes de matèries perilloses i característiques de cadascuna.
- Exemples pràctics de determinades matèries perilloses i riscs que produeixen.
- Exercici d'identificació de les diferents plaques i etiquetes de perill. Definicions bàsiques de l'ADR.
- Exempcions del transport ADR.

Itineraris

Aquest curs pertany al Diploma de Postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat Viària (4419)

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Salvador Rodriguez Fernandez

Telèfon: 935929710

Més informació

Vols rebre més informació?