• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4479/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 19/11/2021
 • Final: 15/01/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 383 €
 • Preu especial 364 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB, Afiliats FEPOL, Afiliats IPA, ACCPOL
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Els accidents de trànsit són una important causa de mortalitat als països desenvolupats. Malgrat els esforços materials i humans, degut a la complexitat d'aquest entorn, les característiques de la mobilitat, l'estructura viària i la convivència dels diferents i variats elements de transport, es requereix un major esforç i conscienciació social per tal que les mesures que s'apliquin donin millors resultats.

Partint del coneixement de la realitat urbana i analitzant els elements que la configuren, podem plantejar una millor planificació i actuació de la mobilitat, així com una prevenció més efectiva dels accidents de trànsit i les seves conseqüències.

Aquesta acció formativa ha estat dissenyada per a dotar als agents que participen en la prevenció i actuació dels accidents de trànsit de les eines i coneixements necessaris per a afrontar i resoldre les eventuals incidències en aquest àmbit. Els accidents de trànsit són una important causa de mortalitat als països desenvolupats. Malgrat els esforços materials i humans, degut a la complexitat d'aquest entorn, les característiques de la mobilitat, l'estructura viària i la convivència dels diferents i variats elements de transport, es requereix un major esforç i conscienciació social per tal que les mesures que s'apliquin donin millors resultats.

Continguts

- La investigació dels accidents de trànsit.
- Anàlisi de les fases de l'accident.
- Aplicació dels principis físics.
- Els estudis d'atropellaments, xocs i col.lisions.
- Accidents amb motocicletes
- Velocitat equivalent a l'energia de barrera (conceptes EBS-EES).
Correcció de masses en els models d'estudi contra barreres.
- Tècniques de mesurament de deformacions.
- Càlcul de la deformació equivalent.
- Centroide de la deformació.
- Càlcul de l'energia de deformació.
- Coeficients de rigidesa.
- Delta V en la resolució de col•lisions.
- Coeficient de restitució. Anàlisi de deformació de motocicletes.
- Antecedents matèries perilloses.
- Accidents en matèries perilloses.
- Actuació de FiCSE.
- Obligacions del conductor davant un accident/incident.
- Estadístiques sinistres.
- Normativa aplicable.
- Exercici Simulació sinistre.
- Actuació FiCSE.
- Mesures a prendre
- Classes de Matèries Perilloses.
- Característiques de cadascunes.
- Exemples pràctics de determinades matèries perilloses i riscs que produeixen
- Exercici d'identificació de les diferents plaques i etiquetes de perill. Definicions Bàsiques de l'ADR.
- Exempcions del transport ADR.

Itineraris

Aquest curs pertany al Diploma de Postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat Viària (4419/2)

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Salvador Rodriguez Fernandez

Telèfon: 935929710

Vols rebre més informació?