Curs en Gestió de Documents i Arxiu a l'Empresa

Presentació

Els documents són un element imprescindible en la gestió de les organitzacions, com a suport informatiu i garantia per a la satisfacció de requisits normatius i legals, que a la vegada constitueixen un dels seus actius clau.

La introducció de tecnologies informàtiques no ha dissipat els dubtes que tradicionalment s'han associat a la gestió dels documents, ni tampoc han resolt els problemes relacionats amb la seva producció, gestió i tractament final, a la vegada que plantejaven nous reptes amb la introducció de nous suports documentals i noves formes de treballar.

La gestió documental i d'arxiu s'ha de tractar com un procés productiu més entre els que desenvolupa l'organització amb el fi de garantir la seva eficiència i evitar costos econòmics innecessaris i, al mateix temps, rendibilitzar la informació com un actiu més de l'organització.

Continguts

(M.1) Els documents: definició, tipologies, suports, formats i valors
(M.2) Els circuits administratius i la producció de documents
(M.3) El sistema de gestió de documents

Metodologia

En la modalitat d'impartició online, l'estudiant s'integra en un entorn virtual (plataforma Moodle) que possibilita el seu aprenentatge. Les seves característiques fonamentals són:

-Procés formatiu a distància
-Plataforma accessible a través d'Internet amb un navegador estàndard, operativa 24 hores els 7 dies a la setmana, facilitant una gran flexibilitat en l'estudi.
-Guiatge i orientació a l'estudiant al llarg del curs, proporcionant suport i comunicació constant.
-Entorn virtual amb contingut teòric del curs i recursos addicionals (fòrums, xats, classes virtuals).

Objectius

el curs s'orienta a dotar el personal tècnic i administratiu de formació en gestió documental amb la finalitat d'optimitzar els processos de treball, reconèixer els procediments, incrementar l'eficàcia i l'eficiència i millorar la tramitació i la qualitat dels documents mitjançant:

- La comprensió i aplicació dels conceptes fonamentals de la gestió de documents i arxiu aplicats als documents en suport paper i electrònic.

- El coneixement de les eines per a la correcta identificació de les funcions de l'organització i la seva vinculació amb els procediments administratius i els fluxos de treball.
- La definició i aplicació de criteris que garanteixin l'eficiència dels circuits administratius i la gestió de documents.
- El coneixement dels requisits, disseny i implantació de Sistemes de Gestió de Documents.
- La identificació de riscos associats a la gestió i arxiu dels documents.
- La definició de criteris de conservació, preservació, eliminació i accés als documents

Requisits d'accés

Aquest curs s'adreça a persones que en el seu lloc de treball a l'empresa assumeixen responsabilitats organitzatives i/o que desenvolupin tasques administratives. Es pot accedir a aquest curs des de qualsevol titulació.

Contacte

Carmen García Meilán

Telèfon: 93 581 7177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-en-arxivistica-i-gestio-de-documents-1345734689344.html

Curs d'especialització UAB

7a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
0,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3479/7
Preu: 250 ¤
Preu especial: 225¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumnes i exalumnes FUABf. membres de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, membres de l'Associació d'Amics de la UAB, membres d'ALA, membres de ALDEE

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 29/10/2020 al 20/12/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Centres col·laboradors:
Associació d'Arxivers de Catalunya
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Gestió de Documents i Arxiu a l'Empresa

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.