• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3401/7
 • 7a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 06/10/2020
 • Final: 29/10/2020
 • Places: 5
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 396 ¤
 • Idioma de docència: Castellà (75%), Català (25%)
 • Lloc: Pati Maning, Carrer Montalegre, 7, Barcelona. 08001.
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.


Aquest curs ofereix una panoràmica general sobre les relacions entre el concepte de gènere i la comunicació. Una introducció al marc normatiu actual, a les metodologies per analitzar els mitjans i per informar des d’una perspectiva de gènere en els diferents àmbits i soports comunicatius.

Continguts

- Representació i gènere als mitjans de comunicació.
- Per una metodologia periodística amb perspectiva de gènere.
- Teoria feminista i mitjans de comunicació.
- Les violències socials contra les dones i els mitjans de comunicació.
- Mecanismes de producció dels estereotips de gènere.
- Marc legal i codis ètics per informar amb perspectiva de gènere.

Itineraris

Aquest estudi pertany al Màster en Gènere i Comunicació (3339)

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Centres col·laboradors

Diputació de Barcelona

Contacte

Isabel Muntané

Telèfon: 659333074

Vols rebre més informació?