Curs en Fonamentació Històrica Normativa de la Llibertat Republicana

Continguts

La tradició republicana democràtica cal buscar-la a l'Atenes posterior a 461 abans de la nostra era. Allà va triomfar el programa democràtic revolucionari del món clàssic que podem resumir en: 1) la redistribució de la terra; 2) la supressió de l'esclavitud per deutes; i 3) el sufragi universal acompanyat de remuneració suficient (misthón) per als càrrecs públics electes. Important és assenyalar que democràcia significava per als grecs govern dels pobres (lliures). Qualsevol que siguin les seves diferències en altres aspectes, el autors que seran tractats en aquest mòdul-assignatura (Aristòtil, Maquiavel, Immanuel Kant, Adam Smith, Thomas Jefferson, Thomas Paine, Maximilien Robespierre) comparteixen almenys dues conviccions. Una: que ser lliure és estar exempt de demanar permís a un altre per viure o sobreviure, per existir socialment; qui depèn d'un altre particular per a viure, és arbitràriament interferible per ell, i pel mateix, no és lliure. Qui no té assegurat el dret a l'existència per no tenir propietat, no és subjecte de dret propi sui iuris, viu a mercè d'altres, i no és capaç de conrear ni menys d'exercitar la virtut ciutadana, precisament perquè les relacions de dependència i subalternitat li fan un subjecte de dret d'altri, un alieni iuris, un alienat. I l'altra: que siguin molts (democràcia plebea) o pocs (oligarquia plutocràtica) aquells a qui abasti la llibertat republicana, aquesta, que sempre es fonamenta en la independència material, no podria mantenir-se si la propietat estigués tan desigual i polaritzadament distribuïda, que uns pocs particulars estiguessin en condicions de desafiar la república, disputant amb èxit al comú de la ciutadania el dret a determinar el bé públic. En fi, en aquest mòdul-assignatura també es tractaran les teories de la justícia i de les relacions internacionals.

Requisits d'accés

- Tenir una titulació acadèmica (diplomatura, llicenciatura, grau i doctorat). – Demostrar que s'està cursant algun grau universitari.
– Demostrar que s'està vinculat a alguna associació política o social, institució o administració pública, en la qual es participa de manera activa i regular.

Itineraris

El curs en Propostes i Experiències de Transformació Política i Social forma part de la diplomatura de postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores (3799).

Contacte

Jordi Mir Garcia

Correu electrònic: Jordi.Mir@uab.cat

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 35
Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3839/3
Modalitat: Presencial
Lloc: Fundació Cipriano García (Via Layetana, 16-Barcelona)
Dates: del 19/10/2020 al 23/11/2021
Idioma de docència:
Castellà (95%), Francès (5%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Centres col·laboradors:
Fundació Cipriano García
Fundació Nous Horitzons
Ateneu Roig
Xarxa Renda Bàsica
Revista Sin Permiso
Fundació Revolució Democràtica
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del Curs Fonamentació Històrica Normativa de la Llibertat Republicana

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.