• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3839/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 19/10/2020
 • Final: 23/11/2021
 • Places: 35
 • Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
 • Preu: 340 €
 • Idioma de docència: Castellà (95%), Francès (5%)
 • Lloc: Fundació Cipriano García (Via Layetana, 16-Barcelona)

Continguts

La tradició republicana democràtica cal buscar-la a l'Atenes posterior a 461 abans de la nostra era. Allà va triomfar el programa democràtic revolucionari del món clàssic que podem resumir en: 1) la redistribució de la terra; 2) la supressió de l'esclavitud per deutes; i 3) el sufragi universal acompanyat de remuneració suficient (misthón) per als càrrecs públics electes. Important és assenyalar que democràcia significava per als grecs govern dels pobres (lliures). Qualsevol que siguin les seves diferències en altres aspectes, el autors que seran tractats en aquest mòdul-assignatura (Aristòtil, Maquiavel, Immanuel Kant, Adam Smith, Thomas Jefferson, Thomas Paine, Maximilien Robespierre) comparteixen almenys dues conviccions. Una: que ser lliure és estar exempt de demanar permís a un altre per viure o sobreviure, per existir socialment; qui depèn d'un altre particular per a viure, és arbitràriament interferible per ell, i pel mateix, no és lliure. Qui no té assegurat el dret a l'existència per no tenir propietat, no és subjecte de dret propi sui iuris, viu a mercè d'altres, i no és capaç de conrear ni menys d'exercitar la virtut ciutadana, precisament perquè les relacions de dependència i subalternitat li fan un subjecte de dret d'altri, un alieni iuris, un alienat. I l'altra: que siguin molts (democràcia plebea) o pocs (oligarquia plutocràtica) aquells a qui abasti la llibertat republicana, aquesta, que sempre es fonamenta en la independència material, no podria mantenir-se si la propietat estigués tan desigual i polaritzadament distribuïda, que uns pocs particulars estiguessin en condicions de desafiar la república, disputant amb èxit al comú de la ciutadania el dret a determinar el bé públic. En fi, en aquest mòdul-assignatura també es tractaran les teories de la justícia i de les relacions internacionals.

Itineraris

El curs en Propostes i Experiències de Transformació Política i Social forma part de la diplomatura de postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores (3799).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Postgrau

Centres col·laboradors

Ateneu Roig
Revista Sin Permiso
Fundació Revolució Democràtica
Fundació Nous Horitzons
Fundació Cipriano García
Xarxa Renda Bàsica

Contacte

Jordi Mir Garcia

Vols rebre més informació?