• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 4322/2
  • 2a edició
  • Modalitat: Presencial.
  • Crèdits: 12 ECTS
  • Inici: 07/03/2022
  • Final: 22/05/2022
  • Places: 10
  • Preu: 900 €
  • Idioma de docència: Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)
  • Lloc: Institut Guttmann. Hospital de Neurorehabilitació (Badalona)
En aquest curs s’estudiarà el procés de Neurorehabilitació de les diferents patologies que comprèn el Dany Cerebral Adquirit (DCA) i les Malalties Neurodegeneratives més prevalents en adults i nens, la seva avaluació, diagnòstic i les estratègies terapèutiques més avançades. S'abordarà des d'una perspectiva holística, atenent a la seva gran complexitat i variabilitat, sense oblidar aspectes com la rehabilitació neuropsicològica i logopèdica, així com el maneig de la disfàgia.

Continguts

- Epidemiologia, diagnòstic i generalitats del tractament neurològic i rehabilitador de l'Ictus
- Epidemiologia, diagnòstic i generalitats del tractament neurològic i rehabilitador del TCE
- Introducció al diagnòstic, avaluació i tractament Neurorehabilitador de les malalties neurodegeneratives
- Principals patologies neuropediàtriques
- Rehabilitació funcional del nen amb discapacitat
- Rehabilitació neuropsicològica infantil

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann

Contacte

Mercè Solans Martínez

Telèfon: 934977700 ext 2350

Informació addicional

HTTPS://WWW.GUTTMANN.COM/CA/INSTITUT-UNIVERSITARI-NEUROREHABILITACIO

Vols rebre més informació?