• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 4210/3
  • 2a edició
  • Modalitat: Presencial.
  • Crèdits: 9 ECTS
  • Inici: 17/01/2022
  • Final: 06/03/2022
  • Places: 10
  • Preu: 675 €
  • Idioma de docència: Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)
  • Lloc: Institut Guttmann. Hospital de Neurorehabilitació (Badalona)
(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)
La medul.la espinal forma part del Sistema Nerviós Central i constitueix la via principal per la qual el cervell rep informació de la resta de l'organisme i envia les ordres que regulen els moviments.
Quan es produeix una lesió medul.lar aquesta connexió nerviosa es veu interrompuda o alterada podent produir paràlisi de la mobilitat voluntària i absència de tota sensibilitat per sota de la zona afectada, falta de control sobre els esfínters, trastorns en el camp de la sexualitat i la fertilitat, alteracions del Sistema Nerviós Vegetatiu i risc de patir altres complicacions (úlceres de decúbit, espasticitat, processos renals, etc.).
A l'Institut Guttmann realitzem un procés de neurorehabilitació altament especialitzat dirigit a restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals a conseqüència de la lesió medul.lar. Proporcionem al pacient una atenció integral, continuada, personalitzada i basada en la intervenció d'un equip multidisciplinari expert.
En aquest curs, l'alumne adquirirà els coneixements i les habilitats per la prevenció i el tractament de les principals complicacions que afecten a persones amb lesió medul.lar

Continguts

Diagnòstic i tractament de la Lesió medul.lar
Diagnòstic i tractament del budell neuropàtic
Diagnòstic i tractament de la bufeta neurògena
Complicacions respiratòries
Prevenció i tractament de les úlceres per pressió
Altres seqüel.les de la lesió medul.lar
Psicopatologia en lesió medul·lar
Sexualitat i lesió medul.lar
Rehabilitació Funcional en el lesionat medul.lar

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann

Contacte

Mercè Solans Martínez

Telèfon: 934977700 ext 2360

Informació addicional

HTTPS://WWW.GUTTMANN.COM/CA/INSTITUT-UNIVERSITARI-NEUROREHABILITACIO

Vols rebre més informació?