• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3378/9
 • 9a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 24/02/2020
 • Final: 02/05/2020
 • Places: 38
 • Orientació: Professional
 • Preu: 467 ¤
 • Preu especial 420 ¤
  Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes ESAGED titulats en Graduat Superior o Màster Arxivística, membres de l'IAAC Amics UAB, ALDEE, Asociación Latinoamericana de Archivos
 • Idioma de docència: Català (55%), Castellà (15%), Anglès (10%), Francès (10%), Italià (10%)
 • Lloc: Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, Campus UAB, Edifici Blanc

Continguts

En el marc del govern obert, la transparència i el retiment de comptes, conèixer polítiques i experiències existents de reutilització de la informació així com les eines tecnològiques i metodològiques per tal de dissenyar sistemes de gestió de documents electrònics accessibles.

Itineraris

Aquest curs forma part de la diplomatura de postgrau en Gestió de Documents Electrònics.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària. El portal inclou tots els ajuts que ofereix la UAB i a més, algunes convocatòries d'altres institucions que poden ser d'interès...

En aquest portal trobareu un apartat específic amb les beques per a estudis de màster propi i diplomatura de postgrau.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Escola d'Administració Pública
Associació d'Arxivers de Catalunya

Contacte

Alfred Mauri Martí

Telèfon: 93 581 7177

Web del programa

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-propis-i-postgraus-1345734689012.html

Vols rebre més informació?