• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3174/12
 • 12a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 29/10/2020
 • Final: 06/05/2021
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 800 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Diversos centres de l'Estat Espanyol

Continguts

Cirurgia hepàtica. Biòpsies excisionales i amb tru-cut. Hepatectomia parcial. Colecistectomia. Cirurgia del shunt portosistèmic. Cirurgia pancreàtica, extirpació del insulinoma, biòpsies.
Cirurgia de les glàndules adrenals. Cirurgia de tiroide.
Biòpsies de ronyó i de ganglis mesentèrics.
Cirurgia de l'aparell reproductor de la femella, tumors, hiperplàsia vaginal i prolapses. Episiotomia.
Cirurgia de l'aparell reproductor del mascle. Pròstata, omentalización, prostatectomia parcial. Prolapse d'uretra. Amputació del penis. Fimosis i parafimosi.
Tumors en el recte. Tècnica Pull & Trough.
Urèters ectòpics. Reimplantació.
Cirurgia per al suport nutricional. Gastrostomia. Jejunostomia.
Hèrnia umbilical, inguinal i escrotal.
Cirurgia cutània. Plàsties. Fibrosarcoma vacunal. Resecció de la tòfona, pinectomía, otohematoma.

Itineraris

Aquest curs forma part de la diplomatura de postgrau en Cirurgia i Anestèsia de Petits Animals (3142/12).

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Contacte

Félix Angel García Arnas

Telèfon: 935811512

Rosa Isabel Ferrer Zapata

Web del programa

http://cirugiaveterinaria.uab.cat

Vols rebre més informació?