• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4483/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 05/05/2023
 • Final: 20/05/2023
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 375 €
 • Preu especial 364 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls (només primera matricula)
  Preu especial 356 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster (només primera matrícula). Afiliats IPA, ACCPOLC i SAP-FEPOL
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Avui dia és fonamental formar funcionaris policials en el marc general de la direcció efectiva. La mateixa està integrada en un clar procés de creació de valor públic, a fi d'optimitzar i assegurar la màxima eficàcia, eficiència i efectivitat de l'acompliment de la funció policial, així com, la consecució d'objectius i la millora contínua de les organitzacions policials. Per això és necessari entendre els conceptes i fonaments de l'organització policial segons una sèrie d'ítems. Els resultats, el marc conceptual que el sustenta, el cicle de vida de la planificació estratègica/operativa i la gestió de resultats són fonamentals per a entendre una correcta gestió policial de qualitat. Aquest bloc formatiu permetrà als alumnes, analitzar, comprendre l'enfocament i els principals elements que han de considerar-se per a implementar i administrar un sistema de seguiment i avaluació, orientat a enfortir la capacitat de gestió per a obtenir resultats efectius de les organitzacions policials. També s'ha tingut en compte en una part del mòdul, la gestió administrativa i el bloc legislatiu que incardina tota l'actuació administrativa-sancionadora quan no es compleixen les premisses jurídiques vigents actualment.

Continguts

- Reglament General de Vehicles.
- Intervenció en matèria del Reial Decret 920/2017 d'inspecció tècnica i assegurances.
- Permisos de conduir.
- Matriculació Vehicles.
- VTC.
- Vehicles auto-taxis.
- La immobilització, retirada i trasllat al dipòsit.
- Sistema de Planificació Operativa
- Antecedents generals
- La Planificació dels Serveis Policials
- Processos del Pla Operatiu dels Serveis Policials
- Etapes de la Planificació Operativa
- Pautes per elaborar una planificació operativa
- Format per la confecció d¿un Pla Operatiu de Serveis Policials
- Processos de Planificació Abreujada
- Format per la confecció d¿un Pla abreujat de Servei Policial

Itineraris

Aquest curs pertany al Diploma de Postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat Viària (4419)

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Salvador Rodriguez Fernandez

Telèfon: 935929712

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els- masters-i-postgraus-1345721301743.html

Més informació

Vols rebre més informació?