• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3832/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 11/05/2021
 • Final: 17/06/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 350 €
 • Idioma de docència: Català (95%), Castellà (5%)
 • Lloc: Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de Sant Pau, Barcelona
El segle XXI, època de "canvi permanent" tant en els entorns professionals com en els personals, comporta experiències assistencials d’un alt impacte emocional per a les infermeres que atenen a malalts complexos i/o que afronten situacions sobtades o inesperades.

El tenir cura de la persona implica una major importància del propi autoconeixement per a afrontar situacions amb un alt nivell de patiment. Per sobreviure als canvis, el professional requereix ampliar estratègies d’intervenció que l’ajudin en el seu lideratge i per a poder donar una atenció de qualitat al pacient i la família, com a membre d’un equip interdisciplinari.

Tanmateix, la pràctica assistencial comporta acompanyar a les persones que viuen situacions de gran impacte emocional com, per exemple, les malalties greus, les pèrdues d’éssers estimats, els problemes degeneratius o incapacitats, totes elles generadores d’importants càrregues de patiment tant en la persona que la pateix i en la seva família com en els professionals que intervenen.

En el model del tenir cura, les infermeres gestionen les seves emocions i estableixen relacions terapèutiques amb l’objectiu d’atendre el patiment de les persones amb habilitats de counselling o relació d’ajuda (1). La comunicació interpersonal és una de les habilitats fonamentals en la professió infermera i per a realitzar una correcta relació terapèutica, l’autoconeixement, l’empatia, el respecte, l’escolta activa, l’observació i la consciència de les pròpies habilitats són requisits necessaris (2).

Però, les persones que estan exposades diàriament a aquestes situacions poden desencadenar i manifestar processos de burnout i/o fatiga de compassió que interferiran en la qualitat del procés d’atenció. Segons Kearney et al (3) el burnout s’associa a una pràctica subòptima en quant a la qualitat assistencial. Així mateix, defineixen la fatiga de compassió com el “cost de cuidar” a persones que pateixen.

Les evidències mostren l’efectivitat d’algunes mesures i eines que s’utilitzen davant aquests problemes com són la meditació, l’entrenament en habilitats de comunicació i el desenvolupament d’habilitats d’autocura (3). Diversos autors (3,4) afirmen que les pràctiques d’autoconsciència que fomentin mecanismes d’autocura són indispensables en els entorns assistencials amb major càrrega de patiment com les unitats de cures pal·liatives, les unitats de crítics i els serveis d’urgències.

Per tant, la formació en habilitats per a la gestió de les emocions tant del pacient i de la família com les del propi professional es fa necessari. Entre les recomanacions de l'Agència de Salut Pública (5), es recull que arran de la naturalesa de la seva tasca, que comporta la presa de decisions difícils, l'impacte emocional i la gestió de la incertesa, entre altres, les professions sanitàries requereixen un aprenentatge personal que garanteixi l'equilibri psicoafectiu necessari per donar una atenció de qualitat. L'aprenentatge dels recursos psicològics i humanístics que haurien de formar part de la personalitat del professional serà la base per a la satisfacció personal i l'eficàcia professional.

Aquest curs és eminentment pràctic al fomentar un aprenentatge dinàmic i útil, ja que integra eines actuals d’intervenció emocional, desenvolupat per professionals experts en l’acompanyament emocional i atenció al patiment humà que permetrà a l’estudiant adquirir les competències per gestionar les emocions pròpies i alienes amb repercussió positiva en l’entorn personal i professional.

Continguts

- Infermeria: tenir cura de persones amb alts nivells de patiment
- Eines per atendre el patiment de les persones malaltes i els familiars
- Autoconsciència: autoconeixement i autocura

Sortides professionals

- Ser infermeres assistencials preparades per a proporcionar cures de qualitat en quant a la l'atenció d'aquelles persones que afrontin processos biogràfics d'alt impacte emocional, en qualsevol àmbit assistencial.
- Ser professional competent en la presa de decisions difícils i la gestió de l'impacte emocional.
- Formar part dels equips interdisciplinaris per a la valoració integral, l'acompanyament emocional i l'atenció al patiment humà en entorns de assistencials de gran càrrega de patiment.
- Participar a comissions, consultes i/o serveis d'infermeria que proporcionen cures integrals a les persones en situacions d'alt impacte emocional.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Contacte

Adelaida Ramos Fernandez

Telèfon: 935537833

Vols rebre més informació?