Direcció

José Luis García Victorino

Maria Noguera Noguera

Professorat

Jordi Alcover Mestres

Maria Soledad Garcia Insua

José Luis García Victorino

Sílvia Naranjo Rosales

Luis Tolosa Planet

Centres responsables

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Vols rebre més informació?