• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4318/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 10 ECTS
 • Inici: 14/01/2022
 • Final: 14/04/2022
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 950 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Institut Universitari Parc Tauli Parc Del Tauli, 1. 08208 Sabadell
  Horaris: Divendres: 16:00 – 20:00 i Dissabtes 9:00-13:00h
A més de les dades capturades per dispositius mèdics, ens trobarem amb altres tipus de dades que poden venir de fitxes clíniques, bases de dades d’altres institucions i, en general, de qualsevol font que pugui generar dades d’interès clínic. El nivell d’estructura d’aquestes dades dependrà de la natura de les mateixes. Per tant caldrà una representació adequada per a cada un d’aquests conjunts de dades.
La visualització de dades s'està imposant com una eina molt eficaç per a la manipulació, anàlisi i interpretació de grans volums de dades, atès que s'aprofita de les habilitats del sistema visual humà, capaç de detectar ràpidament patrons, repeticions, elements discordants, etc. Una bona visualització és el mecanisme més efectiu per captar l'atenció dels usuaris, donant valor a la dita que "una imatge val més que mil paraules".

Continguts

Part I. Integració de bases de dades
- Bases de dades per data warehouse, conceptes bàsics
- Consultes bàsiques SQL
- Consultes avançades SQL
- Bases de dades NoSQL, què són, per què serveixen
- Disseny d’una base de dades
- Integració i homogeneïtzació de dades, organització de les dades
Part II. Visualització de Dades
- Treballar amb les dades, preprocessat i processat per gestionar les dades a visualitzar
- Visualitzacions: tipus, característiques, atributs gràfics
- Exemples de visualitzacions amb diferents perspectives
- Story telling

Itineraris

Aquest curs pertany al Màster en Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut (4291/1)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes
Institut Universitari Fundació Parc Taulí

Contacte

Jose Antonio Ibeas Lopez

Més informació

Vols rebre més informació?