• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3161/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 15/04/2021
 • Final: 14/05/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 420 €
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Català (20%)
 • Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Persones en situació de vulnerabilitat.
- Els menors estrangers no acompanyats. Pràctica administrativa.
- Les víctimes de trata de persones (I). Els plans i protocols de protecció.
- Les víctimes de trata de persones (II). La activitat administrativa.
- Les víctimes de violència de gènere estrangeres.
- Els grups i bandes juvenils: entre seguretat i integració.
- Protecció dels estrangers perseguits en el seu país: marc europeu (I).
- Protecció dels estrangers perseguits en el seu país: marc normatiu espanyol i problemes pràctics (II). Apàtrides.
- Els estrangers detinguts e internats. El règim dels Centres d’Internament.
- Estrangers a presó.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Sociologia

Centres col·laboradors

Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Informació addicional

http://www.cermigracions.org/

Vols rebre més informació?