Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les que ens trobem, per impartir la seva docència en format online, durant el curs 2020-2021, depenent de la situació sanitària.

Aquest curs d'Educació de la Veu està orientat a l'autoconeixement i a l'aprofitament dels propis recursos i estratègies vocals per tal que la comunicació amb els altres sigui eficient i sana. El punt de partida és la consciència de tot el cos com a instrument vocal i el descobriment de l'actitud adequada en l'ús de la veu com a eina comunicativa.
El curs ofereix un aprenentatge eminentment pràctic, destinat a aquells professionals que en la seva tasca laboral necessiten comunicar-se amb altres persones, en grups petits o grans, mitjançant la veu.

Continguts

- Fonaments biològics de la veu

- Actitud corporal en l'emissió de la veu: Esquema corporal. Punts de suport corporals. Obertura i extensió corporal

- Respiració: Sensacions internes. Control expiratori

- Emissió i projecció de la veu: Qualitats del so: altura, durada, intensitat i timbre. Gest, entonació i ritme. Comunicació i expressió

- Bases de salut de la veu.

Objectius

- Consciència i autoconeixement del propi cos, de la pròpia veu –tant parlada com cantada– i de la manera en què cada un es comunica.
- Dotar de les aptitud adients per a una emissió de la veu eficient i sana.

Requisits d'accés

Està obert a qualsevol persona interessada, especialment a futurs docents. Pot ser molt útil a altres professionals del món de la comunicació, del dret o de l'empresa, que necessiten recursos vocals per comunicar-se d’una manera eficient i sana.

Sortides professionals

Els continguts que es treballen són un complement formatiu global per a molts professionals que usen la veu en la seva tasca professional. Els recursos que es donen poden ser aplicats en una gran diversitat de situacions vinculades a la comunicació i són molt útils en el moment de dirigir-se a col·lectius ja sigui des de la vessant educativa o en altres situacions socials.

Contacte

Cecilia Gassull Bustamante

Correu electrònic: Cecilia.Gassull@uab.cat

Curs d'especialització UAB

2a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3967/2
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació (Sala de Foniatria), UAB
Dates: del 18/01/2021 al 26/03/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%), Català (100%)
Centres responsables:
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Educació de la Veu

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.