• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4480/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 21/01/2022
 • Final: 18/02/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 383 €
 • Preu especial 364 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB,Afiliats FEPOL, Afiliats IPA, ACCPOL
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
És de vital importància conèixer i comprendre el sistema de delictes dissenyat per l'Ordenament penal espanyol en el Codi penal i les Lleis penals especials per poder conèixer i comprendre el sistema de delictes posats a la disposició de la protecció de la seguretat del trànsit. Amb aquest mòdul l'alumne podrà ser capaç de qualificar els fets penalment rellevants i oferir una solució jurídica a partir del coneixement prèviament adquirit. En un procés judicial és rellevant entendre la importància de la coherència en la declaració i la incidència d'aquesta en la posterior sentència elaborada pel jutge.

Els professionals de la seguretat pública i privada han de disposar dels coneixements de les diferents condicions jurídic-processals que poden ostentar i exposar en un procés judicial: classificació, drets i obligacions en totes elles, i consells a l'hora d'encarar cadascuna de les posicions processals de la millor manera possible.

L'elaboració d'un interrogatori sobre una determinada situació implica l'abordatge de l'investigat des de diverses perspectives: la defensa, la fiscalia o l'acusació particular. És necessari tenir consciència dels judicis paral.lels generats per la influència mediàtica, i la seva incidència en la consciència ciutadana respecte a la culpabilitat o la innocència d'algú abans de ser jutjat, per a evitar que la situació afecti l'estat d'ànim de l'implicat i a la seva declaració.

Continguts

- Impacte i incidència dels delictes contra la seguretat viària.
- Etiologia i enumeració dels principals elements objectius i subjectius dels tipus penals en els delictes contra la seguretat viària.
- Conceptes essencials dels delictes contra la seguretat viària: conductor, acte de conducció, via pública, travessia, via urbana o interurbana, vehicle a motor.
- Supòsits d'exclusió de responsabilitat penal per falta de tipicitat.
- Graus de participació al marge de l'autoria i formes imperfectes d'execució.
- Del delicte de perill abstracte al delicte de resultat lesiu.
- El principi non bis in idem en cas de sanció administrativa.
- Prejudicialitat penal.
- La detenció, l'Habeas corpus, persones jurídicament responsables. L'atestat policial.
- Les diligències policials
- La responsabilitat civil.
- La responsabilitat penal.
- La responsabilitat administrativa.
- La responsabilitat dels menors
- L'investigat, el testimoni,: diferencies d¿estatus i rols.
- L'interrogatori: elaboració.
- Pressió mediàtica en un procés penal.
- Les declaracions en sala.
- La preparació de la vista prèvia.
- La post declaració. Anàlisi de casos

Itineraris

Aquest curs pertany al Diploma de Postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat Viària (4419/2)

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Salvador Rodriguez Fernandez

Telèfon: 935929712

Web del programa

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els- masters-i-postgraus-1345721301743.html

Vols rebre més informació?