Continguts

-Àmbit Jurídic de la Criminalística o perícia judicial especialitzada.
Valoració Jurídica criminal
Actuació del Pèrit judicial o Criminalista en Procediments judicials, penals, civils, mercantils laborals

-Dret aplicat a la propietat Industrial
Patents, models d'utilitat, topografies, certificats.
Disseny industrial, Marca.
Drets i prohibicions. Llicència. Acords internacionals en matèria de propietat industrial. Legislació internacional OMC, OMPI, Convenis, Directrius de la Unió Europea, OAMI. Legislació nacional. OEPM. ANDEMA. Delictes relatius a la propietat industrial.

-Dret aplicat a la propietat Intel•lectual
Concepte d'autor, drets d'autor i d'explotació de l'obra, modalitats d'obres, protecció especial de programes informàtics. Drets morals. Drets de caràcter patrimonial. Drets relacionats amb l'explotació de l'obra o prestació protegida. Drets compensatoris. Pirateria. Delictes relacionats amb la propietat intel•lectual. Responsabilitat civil.. Mecanismes de protecció. Legislació d'Europa, Legislació internacional. Legislació nacional

-L'informe pericial en patents i marques i la seva defensa davant dels Tribunals
-Peritatge criminalístic especialitzat.
Protocols d'actuació, segons les especialitats. Elaboració, redacció i interpretació dels informes.

-Dictamen documentoscòpic
Estudi dels mètodes i elements d'impressió peculiar i característics.
Metodologia avançada de la documentoscòpia. Tècniques en Imatge, Laboratori Tecnològic, de Fotografia i Vídeo. Laboratori de Criminalística, secció de documentoscòpia i secció química.

-Dictamen de Grafística documentoscòpia aplicada a l'originalitat creativa i imitació
Especialització amb les bases de cada disseny per captar l'intrínsec de les obres autèntiques d'un autor i poder-les comparar amb les dubtoses.

-Verificació i peritatge de productes tèxtils,
Anàlisi comparativa dels elements essencials iidentificatiusdelesmarquesenlacomparació de les imitacions, amb especial observació dels casos pràctics actuals.

-Verificació i peritatge de productes musicals
Definició de fonograma. Modalitats de pirateria. Estructura i processos de fabricació del CD. Codis d'identificació. Estudi del CDR.

-Verificació i peritatge de rellotges
Anàlisi dels elements essencials i identificatius en la qualitat de rellotgeria i comparativa de les principals marques amb els sistemes de plagi més freqüents i dels que aparegueren.

-Verificació i peritatge de joguines
Estudi de les particularitats qualitatives de les joguines de marca i dels seus plagis més freqüents.

- Verificació i peritatge de nous suports, caràtules i
dissenys de productes industrials
Observació pràctica amb profunditat dels elements genèrics i específics dels principals productes industrials per la seva valoració intrínseca en l'autenticitat de marca, p. ej.: sabates, perfums, begudes, etc.

L'alumne aplicarà la metodologia documentoscòpia i grafística a les diverses modalitats de productes que puguin requerir de la seva anàlisi pericial, adaptant-se a les específiques circumstancies i condicions que li faciliten els coneixements principals de la matèria i la interdisciplinarietat del seu àmbit.

Requisits d'accés

És necessària titulació acadèmica de Grau, llicenciat, diplomat universitari o equivalent.

Podran accedir excepcionalment persones que pel seu currículum professional demostrin la suficient experiència professional justificada en la matèria, prèvia acceptació de la coordinació i direcció EP, en cas, de superar el programa rebran únicament la certificació d'haver realitzat els estudis.

El perfil d'estudiants és el de Membres de la Seguretat Pública, Criminalistes, Detectius, Juristes, Advocats, Notaris, Procuradors dels Tribunals, Funcionaris de Justícia, dels Registres Públics, Corredors de Comerç, Professors, Biòlegs, Químics, Pèrits Judicials titulats, Responsables i especialistes de la Seguretat Privada, Informàtics, lingüistes.

Itineraris

Aquest Curs està inclós a la Diplomatura de Postgrau Policia Científica i Intel·ligència Criminal

Contacte

Rosa Maria Custó

Telèfon: 935817042

Correu electrònic: rosamaria.custo@uab.cat

Web: http://www.seguridadintegral.org

Curs d'especialització UAB

4a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
15 ECTS
Codi de l'estudi: 3037/4
Modalitat: Presencial
Lloc: Casa de Convalencència, C. Sant Antoni Mª Claret 171, Barcelona
Dates: del 02/06/2016 al 30/11/2016
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (8%), Francès (1%), Italià (1%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut de Ciències del Grafisme
Títol que s'obté:
Certificat d'Assistència en Documentoscòpia