Curs en Docència Compartida com a Instrument d'Atenció a l'Alumnat i de Formació del Professorat, a Escoles i Instituts

La docència compartida és una eina útil tant en un escenari presencial com, sobretot, en un entorn virtual. Cal optimitzar les diferents experteses dins de cada equip docent i la col·laboració entre el professorat ho facilita

Direcció

Ester Miquel Bertran

Professorat

David Duran Gisbert

Ester Miquel Bertran

Centres responsables

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Vols rebre més informació?