Curs en Docència Compartida com a Instrument d'Atenció a l'Alumnat i de Formació del Professorat, a Escoles i Instituts

La docència compartida és una eina útil tant en un escenari presencial com, sobretot, en un entorn virtual. Cal optimitzar les diferents experteses dins de cada equip docent i la col·laboració entre el professorat ho facilita

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4149/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 05/10/2020
 • Final: 30/06/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 225 €
 • Idioma de docència: Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)
 • Lloc: Facultat Ciències de l'Educació i Online

Aquest any cal dedicar esforços a formar-se en docència compartida? Podrem treballar de manera col·laborativa diferents docents atenent a un grup classe? Quin sentit té parlar de treball conjunt si ens diuen que hem d'estar separats? I si hem de treballar online, quin paper hi juga la docència compartida?

Si us plantegeu aquests interrogants i la incertesa del moment us fa dubtar, aquest curs d'especialització us parlarà de com dur a la pràctica la docència compartida en diferents escenaris, aportant eines per a la reflexió i per a la implementació real a cada centre. L'entorn virtual pot facilitar la col·laboració docent, tant per optimitzar el temps de planificació i avaluació conjunta, com, si la situació així ens obliga, per dinamitzar i supervisar l'aprenentatge en classes online.

És una formació dirigida a petits equips docents d'un mateix centre (mínim una parella) que vulguin impulsar la introducció i sostenibilitat d'aquest recurs. La formació s'iniciarà de manera totalment virtual, però més endavant podria tenir algunes sessions presencials si fos possible.

Continguts

- La docència compartida: eina per a una educació inclusiva i de qualitat.
- Avantatges de la docència compartida per l'alumnat, el professorat i el centre educatiu. Aprenentatges que promou.
- Organització i tipologia de funcions del professorat: coordinació i presa de decisions.
- Metodologies més efectives i criteris en el disseny de les activitats que afavoreixen la docència compartida.
- Avaluació i seguiment de l'efectivitat de la DC en un aula.
- Aspectes bàsics per a la seva implementació i sostenibilitat en un centre educatiu.
- Planificació de la implementació de la docència compartida segons les característiques específiques de cada centre participant.
- Posada en pràctica de la DC dins de cada centre participant.
- Organització del seguiment i suport pel seu desenvolupament a l'aula i al centre, segons les característiques de cada centre participant.

Sortides professionals

El Curs d'especialització aporta coneixements que enriqueixen el desenvolupament professional dels participants en relació a l'ús de la docència compartida. A l'hora, permet a qui l'hagi cursat ajudar tant als equips directius com a la resta de professorat d'un centre educatiu, a implementar estructures de docència compartida.
Aporta desenvolupament professional docent i d'altres professionals que donen suport als centres educatius (auxiliars de suport, vetlladors, psicopedagogs).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Contacte

Ester Miquel Bertran

Telèfon: 935812678

Més informació

Vols rebre més informació?