Curs en Disseny de Plans i Programes d’Orientació Comunitària

Presentació

En aquest mòdul els i les estudiants aprofundiran en models top-down i bottom-up d’orientació comunitària, aprendran a identificar quin pot ser més útil i apropiat en el context laboral on exerceixen la seva pràctica professional (o bé on els agradaria desenvolupar-la si són estudiants) i a aplicar-lo per al disseny de plans i programes d'orientació comunitària integrals, integrats, coordinats i col.laboratius.
La majoria de sistemes d’orientació s'originen a partir d'un enfocament sectorial i no tenen una estratègia global inclusiva” (Guiding Cities Erasmus+). És habitual la departamentalització i el desconeixement dels plans i programes d'orientació existents en una determinada comunitat, tant per part d'aquells que els apliquen com per part dels seus participants. Des d'una perspectiva top-down, i en un moment on els serves d'orientació poden patir retallades pressupostàries, treballar per a la definició d'un sistema integrat d'orientació pot contribuir a facilitar l'optimització de recursos, a evitar duplicacions. Per altra banda, i des d’una perspectiva bottom-up, l'orientació comunitària proveeix un context d'acció en el què els seus participants poden unir forces amb els i les professionals per crear oportunitats noves i compartides per al seu futur formatiu, professional i ciutadà. Això vol dir posar al col.lectiu, i no a l'individu, com a centre de les accions d'orientació, i “permetre que tinguin influència en el disseny de models col.laboratius d'orientació) (Thomsen, R.) que responguin a temps a les necessitants canviants de diferents col.lectius i possibilitin incidir no només en l'individu sinó també en les barreres estructurals que dificulten el seu progrés.

Continguts

- Orientació comunitària: definició i contextos d'aplicació.
- Models d'orientació comunitària: el model de les ciutats orientadores (Erasmus+ Strategic Partnership); model per a la pràctica reflexiva de l'orientació comunitària (Thomsen, R.).
- Estudi de casos: ciutats orientadores a Catalunya; orientació comunitària a Dinamarca i Sudàfrica.
- Disseny de plans i programes d'orientació comunitària.

Objectius

- Identificar i contrastar els trets específics i diferencials de l'orientació comutària.
- Comparar les característiques i els contextos d'aplicació de dos models d'orientació comunitària: el model de les ciutats orientadores (Erasmus+ Strategic Partnership); model per a la pràctica reflexiva de l'orientació comunitària (Thomsen, R.).
- Analitzar casos d'orientació comunitària a Catalunya, Dinamarca i Sudàfrica.

- Dissenyar un pla o programa d'orientació comunitària en un context d'aplicació específic.

Requisits d'accés

- Llicenciats o graduats en Educació Social, Pedagogia, Psicopedagogia, Magisteri, Treball Social, Psicologia o altres d'afins. Estudiants de darrer curs d'aquestes carreres.
- Graduats de graus superiors de formació professional en àmbits afins al curs.

Sortides professionals

- Professionals dels serveis socials, joventut, participació ciutadana, desenvolupament local i Cultura entre d'altres, provincials i autonòmics.
- Responsables de serveis socials: director de serveis socials, gestor de projectes, gestor de voluntariat, supervisió d'equips de professionals.
- Directius i tècnics d'ONL
- Responsables i tècnics d'entitats del tercer sector social

Contacte

Carmen Martinez Roca

Telèfon: 935813198

Correu electrònic: carme.martinez.roca@uab.cat

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 4082/1
Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 08/03/2020 al 11/06/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Pedagogia Aplicada
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Disseny de Plans i Programes d'Orientació Comunitària

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.