Curs en Direcció Estratègica de Serveis de Gestió de Documents i Arxiu

Continguts

Aquest mòdul permet conèixer els instrument de planificació de l'organització respecte les funcions essencials del centre i identificar els processos subjectes a planificació a mig i llarg termini i les accions executives que se'n deriven. Aquesta planificació estratègica es fonamenta en el el procés de transformació de les polítiques en planificació de serveis per assolir els resultats desitjats. Aquesta acció suposa preveure una sèrie d'elements i circumstàncies de l'organització i el seu entorn i tenir en compte els elements clau del procés de planificació: objectius, indicadors, resultats i avaluació.

En aquest sentit, l'alumne que assoleixi els continguts podrà desenvolupar un pla de qualitat en el marc d'un servei integral d'arxiu, tant per un arxiu històric com un servei d' arxiu. En el pla de les infraestructures el mòdul permet conèixer els criteris constructius d'un edifici d'arxiu, aplicant conceptes de funcionalitat i seguretat integral (continent i contingut) i dissenyar un pla de manteniment i emergència de l'arxiu.

Els continguts aporten un coneixement sobre tecnologia aplicada a la gestió dels documents que permet dissenyar una estructura tecnològica bàsica pel desenvolupament de les polítiques i activitats de l'arxiu o servei de gestió i identificar els principals instruments tecnològics per afavorir una gestió eficient i eficaç del centre.

Requisits d'accés

S'hi pot accedir des de qualsevol llicenciatura, grau o diplomatura.

Itineraris

Aquest curs està inclòs a la diplomatura de postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius.

Contacte

Joan Pérez Ventayol

Telèfon: 93 581 7177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-propis-i-postgraus-1345734689012.html

Curs d'especialització UAB

4a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3380/4
Preu: 420 ¤
Preu especial: 396¤
Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes ESAGED titulats en Graduat Superior o Màster Arxivística, membres de l'IAAC Amics UAB, ALDEE, Asociación Latinoamericana de Archivos

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Dates: del 17/02/2021 al 02/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Centres col·laboradors:
Associació d'Arxivers de Catalunya
Associació d'Amics de la UAB
Asociación Vasca de Professionales de Archivos, Biblioteques
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Direcció Estratègica de Serveis de Gestió de Documents i Arxiu

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.