• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3380/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 17/02/2021
 • Final: 02/06/2021
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 420 €
 • Preu especial 396 €
  Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes ESAGED titulats en Graduat Superior o Màster Arxivística, membres de l'IAAC Amics UAB, ALDEE, Asociación Latinoamericana de Archivos
 • Idioma de docència: Castellà

Continguts

Aquest mòdul permet conèixer els instrument de planificació de l'organització respecte les funcions essencials del centre i identificar els processos subjectes a planificació a mig i llarg termini i les accions executives que se'n deriven. Aquesta planificació estratègica es fonamenta en el el procés de transformació de les polítiques en planificació de serveis per assolir els resultats desitjats. Aquesta acció suposa preveure una sèrie d'elements i circumstàncies de l'organització i el seu entorn i tenir en compte els elements clau del procés de planificació: objectius, indicadors, resultats i avaluació.

En aquest sentit, l'alumne que assoleixi els continguts podrà desenvolupar un pla de qualitat en el marc d'un servei integral d'arxiu, tant per un arxiu històric com un servei d' arxiu. En el pla de les infraestructures el mòdul permet conèixer els criteris constructius d'un edifici d'arxiu, aplicant conceptes de funcionalitat i seguretat integral (continent i contingut) i dissenyar un pla de manteniment i emergència de l'arxiu.

Els continguts aporten un coneixement sobre tecnologia aplicada a la gestió dels documents que permet dissenyar una estructura tecnològica bàsica pel desenvolupament de les polítiques i activitats de l'arxiu o servei de gestió i identificar els principals instruments tecnològics per afavorir una gestió eficient i eficaç del centre.

Itineraris

Aquest curs està inclòs a la diplomatura de postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Associació d'Amics de la UAB
Associació d'Arxivers de Catalunya
Asociación Vasca de Professionales de Archivos, Biblioteques

Contacte

Joan Pérez Ventayol

Telèfon: 93 592 97 10

Vols rebre més informació?