Curs en Diagnòstic per la Imatge. Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics (Online)

Continguts

- Radiologia toràcica (mediastí, pulmó, cor, pleura).
- Ecografia toràcica no cardíaca.
- Radiologia abdominal.
- Ecografia vascular. Eco Doppler.
- Diagnòstic per la imatge de shunts portosistèmics.
- Radiologia de contrast.
- Ecografia nòduls limfàtics.
- Ecografia i radiologia musculoesquelètica.
- Aplicacions clíniques a: tomografia computada, ressonància magnètica, escintigrafia.

Aus:
- Anatomia i fisiologia
- Exploració i maneig en consulta
- Tècniques diagnòstiques: Hematologia, Bioquímica, Citologia, Diagnòstic per imatge.
- Malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions.
- Anestèsia i analgèsia.
- Cirurgies més freqüents. Ingluviotomía, traqueotomia celotomía, salpingohisterectomía, castració, proventrículotomía, ventriculotomía, resolució de prolapse cloacal

Petits mamífers (fures, conills, rosegadors):
- Anatomia i fisiologia:
- Exploració i maneig en consulta:
- Tècniques diagnòstiques: Hematologia, Bioquímica, Citologia, Diagnòstic per imatge.
- Malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions.
- Anestèsia i analgèsia.
- Cirurgies més freqüents Llimat i extracció dental, castració. laparotomia exploratòria, ovariohisterectomia, ovarioectomía, cistotomia, enterotomía, Enterectomia, adrenalectomia

Rèptils (cocodrils, llangardaixos serps i tortugues):
- Anatomia i fisiologia:
- Exploració i maneig en consulta:
- Tècniques diagnòstiques: Hematologia, Bioquímica, Citologia, Diagnòstic per imatge.
- Malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions.
- Anestèsia i analgèsia.

Cirurgies més freqüents. Celotomía, ovarioectomía, ovariohisterectomia, histerotomia, castració, resolució de prolapse cloacal, cistotomia, enterotomía, gastrotomía

Requisits d'accés

Llicenciatura o Grau en Veterinària.

Itineraris

Aquest curs forma part de la diplomatura de postgrau en Clínica de Petits Animals.(3547/3)

Contacte

Felix Angel Garcia Arnas

Telèfon: 935811512

Correu electrònic: Felix.Garcia@uab.cat

Web: http://medicinaycirugiaanimal.uab.cat

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3625/3
Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 09/11/2018 al 08/05/2019
Idioma de docència:
Castellà (70%), Anglès (30%)
Centres responsables:
Departament de Medicina i Cirurgia Animal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Diagnòstic per la Imatge. Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.