Curs en Diagnòstic per la Imatge. Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics (Barcelona i Madrid)

Continguts

Diagnòstic per la Imatge:
- Radiològica toràcica (mediastí, pulmó, amb, pleura).
- Ecografia toràcica no cardíaca.
- Radiologia abdominal.
- Ecografia vascular. Eco Doppler.
- Diagnòstic per la imatge de shunts portosistèmics.
- Radiologia de contrast.
- Ecografia nòduls limfàtics.
- Ecografia i radiologia musculoesquelètica.
- Aplicacions clíniques a: tomografia computada, ressonància magnètica, escintil · lografia.

Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics:
Aus:
- Anatomia i fisiologia
- Exploració i maneig en consulta
- Tècniques diagnòstiques: Hematologia, Bioquímica, Citologia, Diagnòstic per imatge.
- Malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions.
- Anestèsia i analgèsia.
- Cirurgies més freqüents. Ingluviotomía, traqueotomia celotomía, salpingohisterectomía, castració, proventrículotomía, ventriculotomía, resolució de prolapse cloacal

Petits mamífers (fures, conills, rosegadors):
- Anatomia i fisiologia:
- Exploració i maneig en consulta:
- Tècniques diagnòstiques: Hematologia, Bioquímica, Citologia, Diagnòstic per imatge.
- Malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions.
- Anestèsia i analgèsia.
- Cirurgies més freqüents Llimat i extracció dental, castració. laparotomia exploratòria, ovariohisterectomia, ovarioectomía, cistotomia, enterotomía, Enterectomia, adrenalectomia.

Rèptils (cocodrils, llangardaixos serps i tortugues):
- Anatomia i fisiologia:
- Exploració i maneig en consulta:
- Tècniques diagnòstiques: Hematologia, Bioquímica, Citologia, Diagnòstic per imatge.
- Malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions.
- Anestèsia i analgèsia.
Cirurgies més freqüents. Celotomía, ovarioectomía, ovariohisterectomia, histerotomia, castració, resolució de prolapse cloacal, cistotomia, enterotomía, gastrotomía

Requisits d'accés

Llicenciatura en Veterinària.

Itineraris

Aquest curs forma part de la diplomatura de postgrau en Clínica de Petits Animals.(2437/12)

Contacte

Félix Angel García Arnas

Telèfon: 935811512

Correu electrònic: Felix.Garcia@uab.cat

Web: http://medicinaycirugiaanimal.uab.cat

Curs d'especialització UAB

12a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3619/12
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Edició de Barcelona: Facultat de Veterinària UAB. Edició de Madrid: Colegio de Veterinarios de Madrid, C/Maestro Ripoll nº8 (Madrid)
Dates: del 05/11/2018 al 04/05/2019
Idioma de docència:
Castellà (70%), Català (30%)
Centres responsables:
Departament de Medicina i Cirurgia Animal
Centres col·laboradors:
Hospital Clínic Veterinari
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Diagnòstic per la Imatge. Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.