Direcció

José Luis García Victorino

Maria Noguera Noguera

Professorat

Centres responsables

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Vols rebre més informació?