• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3336/7
  • 7a edició
  • Modalitat: Semipresencial
  • Crèdits: 0 ECTS
  • Inici: 19/09/2019
  • Final: 14/03/2022
  • Places: 5
  • Orientació: Professional
  • Idioma de docència: Castellà
  • Lloc: Unitat Docent de l'Hospital del Mar, Barcelona i altres centres

Continguts

Els continguts del curs, es poden matricular i cursar de forma independent. La matrícula serà 15 dies abans de l'inici del curs:
- Models i projectes de cooperació en salut 1 ECTS. Inici i fi de docència: del 04.05.20 al 12.05.20. Preu 71Euros.
- Antropologia i salut comunitària 1 ECTS. Inici i fi de docència:del 07.01.20 al 11.06.20. Preu 71Euros.
- Educació en salut 2 ECTS. Inici i fi de docència: del 03.02.20 al 19.05.2020. Preu 142Euros.
- Gestió logística en salut internacional 2 ECTS. Inici i fi de docència: del 13.02.2020 al 29.05.2020. Preu 142Euros.
- Problemes i prioritats de salut en adults 4 ECTS. Inici i fi de docència: del 28.02.20 al 02.07.20. Preu 284Euros.
- Tècniques diagnòstiques en laboratori 3 ECTS. Inici i fi de docència: del 22.06.20 al 01.07.20. Preu 213Euros.
- Ecosistema tropical i biogeografia mèdica 2 ECTS. Inici i fi de docència: del 25.02.20 al 03.06.20. Preu 142Euros.
- Perspectiva psicosocial en el marc del treball internacional en salut 2 ECTS. Inici i fi de docència: del 18.02.20 al 25.05.20. Preu 142Euros.
- Prioritats i necessitats en salut infantil 1 ECTS. Inici i fi de docència: del 09.03.20 al 14.06.20. Preu 142Euros.
- Salut pública, aigua, higiene i sanejament 2 ECTS. Inici i fi de docència: del 17.03.20 al 29.05.20. Preu 142Euros.
- Cures i intervencions en emergències 2 ECTS. Inici i fi de docència: del 07.02.20 al 02.05.20. Preu 142Euros.
- Gènere i salut sexual i reproductiva 2 ECTS. Inici i fi de docència: del 12.03.20 al 27.03.20. Preu 142Euros.

Itineraris

Aquest estudi esta format per parts d'assignatures del Màster en Salut Internacional i Cooperació (codi 2973). No hi ha matrícula d'aquest curs sencer, sinó que hi ha matrícula de les assignatures de forma independent.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública

Contacte

Pau Aragonés Correderas

Telèfon: 676310125

Web del programa

http://medicinatropical.uab.es

Vols rebre més informació?