Fira Virtual de Màsters i Postgraus UAB

Sessions informatives virtuals del 22 al 26 de febrer: Resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster o postgrau. Inscripció oberta!

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 1991/22
 • 22a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 1.2 crèdits
 • Inici: 22/11/2019
 • Final: 23/11/2019
 • Places: 50
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 100 ¤
 • Preu especial 50 ¤
  Col·lectiu d'aplicació: Ex Alumnes del Màster i Diplomatura de Postgrau
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Hospital de Sant Rafael. Passeig de la Vall d’Hebron, 107. 08035 Barcelona
(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Continguts

EL DIAGNÒSTIC DE DEMÈNCIA S'ASSOCIA A UNA SÍNDROME PROGRESSIVA I IRREVERSIBLE, PERÒ LA PREVALENÇA DE LES DEMÈNCIES REVERSIBLES I POTENCIALMENT CURABLES, NO ÉS MENYSPREABLE I RONDA EL 15%. LES CAUSES MÉS FREQÜENTS DE DEMÈNCIES REVERSIBLES I TRACTABLES INCLOUEN ALTERACIONS TOXICOMETABÒLIQUES, INFECCIONS, ÚS DE FÀRMACS, LA HIDROCEFÀLIA OBSTRUCTIVA, MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES, AUTOIMMUNES I VASCULARS, ENTRE D'ALTRES.
ÉS IMPORTANT QUE EL CLÍNIC ESTIGUI ALERTA DAVANT LA SIMPTOMATOLOGIA INDICATIVA DE SÍNDROMES DE DETERIORAMENT COGNITIU QUE, TRACTATS A TEMPS, PODEN SIGNIFICAR LA DIFERÈNCIA ENTRE LA RECUPERACIÓ O EL DECLIVI DEFINITIU.

- DEMÈNCIES REVERSIBLES, DEMÈNCIES CURABLES?
- HIDROCEFÀLIA NORMOTENSIVA
- DEMÈNCIES CARENCIALS
- DEMÈNCIES PER TÒXICS
- DEMÈNCIES D’ORIGEN INFECCIÓS
- DEMÈNCIES I FÀRMACS
- DEMÈNCIES I MALALTIA PSIQUIÀTRICA

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Centres col·laboradors

Germanes Hospitalàries Sagrat Cor Martorell

Contacte

Manuel Sánchez Pérez

Telèfon: 937752200

Web del programa

http://www.masterpsicogeriatria.com

Vols rebre més informació?