• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4122/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 12 ECTS
 • Inici: 13/03/2023
 • Final: 20/07/2023
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1140 €
 • Idioma de docència: Castellà (70%), Anglès (30%)
 • Lloc: Online

Continguts

Cures Intensives:
- Organització del Servei d'Emergències.
- Triatge, avaluació primària i secundària.
- Reanimació cerebrocardiopulmonar- SVB, SVA.
- Procediments medicoquirúrgics d'emergència
- Fluïdoteràpia bàsica i avançada.
- Patofisiología del Shock i Aproximació terapèutica.
- Urgències respiratòries.
- Urgències cardiovasculars.
- Urgències metabòliques.
- Urgències genitourinàries.
- Urgències toxicològiques.
- Organització de la Unitat de Cures Intensives.
- Monitorització bàsica i avançada en el pacient crític (regla del 20).
- Suport nutricional enteral i parenteral del pacient crític.
- Maneig del dolor en el pacient crític.
- Medicina de transfusió en el pacient crític.
- Desequilibris electrolítics en el pacient crític.
- Desequilibris àcid-base en el pacient crític.
- Avaluació gasomètrica del pacient crític.
- Ventilació mecànica en el pacient crític.

Dermatologia
- Com fer un bon diagnòstic en dermatologia: els punts clau
- Diagnòstic diferencial de l'alopècia multifocal en el gos. Malalties comuns i malalties menys prevalents. Cas clínic 1
- Cas 2. Diagnòstic diferencial de la pruïja generalitzat en el gos (I). Cas clínic 2.
- Diagnòstic diferencial de la pruïja generalitzat en el gos (II).
- Discussió interactiva de Derm quizzes, casos clínics i d'articles científics.
- Diagnòstic diferencial de la pruïja en el gat (I). Cas clínic 3.
- Diagnòstic diferencial de la pruïja en el gat (II).
- Leishmaniosi canina: diagnòstic, tractament i prevenció. Leishmaniosi felina. Cas clínic 4.
- Diagnòstic diferencial de malalties erosives, ulceratives i crostes de la pell i unones mucocutànies. Malalties vesículo-postulares. Cas clínic 5.
- Discussió interactiva de Derm quizzes, casos clínics i articles científics.
- Diagnòstic diferencial de l'alopècia simètrica en el gos. Malalties d'origen endocrí. Cas clínic 6.
- Diagnòstic diferencial de l'alopècia simètrica en el gos. Malalties d'origen noendocrí.
- Diagnòstic diferencial dels dermatosis nodulars i dels tumors cutanis. Cas clínic juliol.
- Diagnòstic i tractament de l'otitis externa en el gos. Cas clínic 8.
- Diagnòstic interactiva de Derm quizzes, casos clínics i d'articles científics.

Itineraris

Aquest curs forma part del màster en Clínica de Petits Animals.(4118)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Contacte

Félix Angel García Arnas

Telèfon: 935811512

Anna Morist

Telèfon: 935814134

Informació addicional

https://masterclinicaveterinaria.uab.cat/master/index.php

Vols rebre més informació?