Curs en Cures Intensives i Anestèsia de Petits Animals (Online)

Continguts

- Organització del Servei d'Emergències.
- Triage, avaluació primària i secundària.
- Reanimació cerebrocardiopulmonar-SVB, SVA.
- Procediments medicoquirúrgics d'emergència
- Fluïdoteràpia bàsica i avançada.
- Patofisiologia del xoc i aproximació terapèutica.
- Urgències respiratòries.
- Urgències cardiovasculars.
- Urgències metabòliques.
- Urgències genitourinàries.
- Urgències toxicològiques.
- Organització de la Unitat de Cures Intensives.
- Monitorització bàsica i avançada en el pacient crític (regla del 20).
- Suport nutricional enteral i parenteral del pacient crític.
- Maneig del dolor en el pacient crític.
- Medicina de transfusió al pacient crític.
- Desequilibris electrolítics en el pacient crític.
- Desequilibris àcid-base en el pacient crític.
- Avaluació gasométrica del pacient crític.
- Ventilació mecànica en el pacient críticinformada
- Sedación y analgesia: Principales productos para la sedación y la analgesia. Efectos adversos.
Combinaciones más frecuentes aplicadas a casos clínicos.
- Monitorización: Pulsioxímetro, capnógrafo, ECG, presión arterial. Interpretación y utilidad de cada uno de ellos durante una anestesia general.
- Anestesicos generales: Utilidad en casos reales. Principales características de los gases anestésicos. Máquina de anestesia y equipos anestésicos; como emplearlos, ventajas e inconvenientes de cada equipo.
- Respiración mecánica: Métodos para instaurar la ventilación mecánica. Relajantes neuromusculares.
Parámetros a controlar durante la ventilación mecánica (presión, volumen, tiempo inspiratorio). Ventilación con y sin ventilador automático.
- Complicaciones anestésicas: Como detectar y actuar ante un problema anestésico.
Reanimación cardio-respiratoria
- Anestesias especiales: Anestesia loco-regional. Anestesia epidural. Anestesia en pacientes críticos (pediátricos, gestantes, en shock, cardiópatas, problemas renales, hepáticos, respiratorios)

Requisits d'accés

Llicenciatura o Grau en Veterinària.

Itineraris

Aquest curs forma part de la diplomatura de postgrau en Clínica de Petits Animals.(3547/3)

Contacte

Felix Angel Garcia Arnas

Telèfon: 935811512

Correu electrònic: Felix.Garcia@uab.cat

Web: http://medicinaycirugiaanimal.uab.cat

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 60
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3626/3
Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 26/03/2019 al 04/09/2019
Idioma de docència:
Castellà (70%), Anglès (30%)
Centres responsables:
Departament de Medicina i Cirurgia Animal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Cures Intensives i Anestèsia de Petits Animals

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.