Curs en Cures Intensives i Anestèsia de Petits Animals (Barcelona i Madrid)

Continguts

Cures Intensives:
- Organització del Servei d'Emergències.
- Triage, avaluació primària i secundària.
- Reanimació cerebrocardiopulmonar- SVB, SVA.
- Procediments medicoquirúrgics d'emergència
- Fluïdoteràpia bàsica i avançada.
- Patofisiología del Shock i Aproximació terapèutica.
- Urgències respiratòries.
- Urgències cardiovasculars.
- Urgències metabòliques.
- Urgències genitourinàries.
- Urgències toxicològiques.
- Organització de la Unitat de Cures Intensives.
- Monitorització bàsica i avançada en el pacient crític (regla del 20).
- Suport nutricional enteral i parenteral del pacient crític.
- Maneig del dolor en el pacient crític.
- Medicina de transfusió en el pacient crític.
- Desequilibris electrolítics en el pacient crític.
- Desequilibris àcid-base en el pacient crític.
- Avaluació gasomètrica del pacient crític.
- Ventilació mecànica en el pacient crític.

Anestèsia
- Sedació i analgèsia. Principals productes per a la sedació i l'analgèsia. Efectes adversos.
Combinacions més freqüents aplicades a casos clínics.
- Monitorització. Pulsioxímetre, capnógrafo, ECG, pressió arterial. Interpretació i utilitat de cada un d'ells durant una anestèsia general.
- Anestèsics generals.Utilitat en casos reals. Principals característiques dels gasos anestèsics.
Màquina d'anestèsia i equips anestèsics; com emprar-los, avantatges i inconvenients de cada equip.
- Respiració mecànica. Mètodes per instaurar la ventilació mecànica. Relaxants neuromusculars.
Paràmetres a controlar durant la ventilació mecànica (pressió, volum, temps inspiratori). Ventilació amb i sense ventilador automàtic.
- Complicacions anestèsiques.Com detectar i actuar davant d'un problema anestèsic.
Reanimació cardiorespiratòria
- Anestèsies especials. Anestèsia locoregional. Anestèsia epidural. Anestèsia en pacients crítics (pediàtrics, gestants, en xoc, cardiòpates, problemes renals, hepàtics, respiratoris)

Requisits d'accés

Llicenciatura en Veterinària.

Itineraris

Aquest curs forma part de la diplomatura de postgrau en Clínica de Petits Animals.(2437/12)

Contacte

Félix Angel García Arnas

Telèfon: 935811512

Correu electrònic: Felix.Garcia@uab.cat

Web: http://medicinaycirugiaanimal.uab.cat

Curs d'especialització UAB

12a Edició
Places: 100
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3622/12
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Edición de Barcelona: Facultad de Veterinaria UAB. Edición de Madrid: Colegio de Veterinarios de Madrid, C/Maestro Ripoll nº8 (Madrid)
Dates: del 04/03/2019 al 30/10/2019
Idioma de docència:
Castellà (70%), Anglès (30%)
Centres responsables:
Departament de Medicina i Cirurgia Animal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Cures Intensives i Anestèsia de Petits Animals

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.