Curs en Cures Intensives de Petits Animals (Online)

Presentació

Després de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior un objectiu primordial de la Universitat és transmetre els seus coneixements al món professional. Aquest objectiu s'ha perseguit des de fa gairebé trenta anys pel Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam començar amb els cursos d'oftalmologia per seguir amb altres com les jornades d'anestèsia o de cirurgia que molts veterinaris han realitzat.

Analitzant les necessitats de formació dels veterinaris dedicats a la Clínica de Petits Animals i després de l'experiència adquirida en impartir nou edicions del Diploma de Postgrau en Clínica de Petits Animals, hem constatat l'interès dels professionals veterinaris per cursar les diferents especialitats del Diploma per separat segons el seu interès. A més afegim un nou al·licient, poder cursar aquests mòduls des del domicili on es troba l'interessat

Continguts

- Organització del Servei d'Emergències.
- Triage, avaluació primària i secundària.
- Reanimació cerebrocardiopulmonar-SVB, SVA.
- Procediments medicoquirúrgics d'emergència
- Fluïdoteràpia bàsica i avançada.
- Patofisiologia del xoc i aproximació terapèutica.
- Urgències respiratòries.
- Urgències cardiovasculars.
- Urgències metabòliques.
- Urgències genitourinàries.
- Urgències toxicològiques.
- Organització de la Unitat de Cures Intensives.
- Monitorització bàsica i avançada en el pacient crític (regla del 20).
- Suport nutricional enteral i parenteral del pacient crític.
- Maneig del dolor en el pacient crític.
- Medicina de transfusió al pacient crític.
- Desequilibris electrolítics en el pacient crític.
- Desequilibris àcid-base en el pacient crític.
- Avaluació gasométrica del pacient crític.
- Ventilació mecànica en el pacient críticinformada

Objectius

- Obtenir els coneixements més avançats en Medicina Interna

Requisits d'accés

Llicenciatura en Veterinària.

Contacte

Anna Morist

Telèfon: 935814134

Correu electrònic: Anna.Morist@uab.cat

Web: http://veterinariaposgrado.uab.cat

Curs d'especialització UAB

5a Edició
Places: 40
Orientació: Professional
0 ECTS
Codi de l'estudi: 3566/5
Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 01/03/2021 al 16/07/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Medicina i Cirurgia Animal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Cures Intensives de Petits Animals

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.