• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2760/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 20 ECTS
 • Inici: 18/02/2013
 • Final: 17/12/2013
 • Places: 40
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2000 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Hospital Duran i Reynals. ICO. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
La present proposta docent va dirigida a tots els membres d'un equip interdisciplinar en càncer. Des d'un enfocament integrador, tenim l'objectiu d'augmentar les competències en la gestió d'emocions i habilitats terapèutiques dels membres de l'equip. Entenem el treball terapèutic en càncer, com un treball d'equip, en el qual tots els membres del mateix compartim àrees de competències, i al seu torn, tenim competències específiques per a cadascuna de les especialitats sanitàries dels membres de l'equip.

Continguts

- Model d'interconsulta en Psicooncologia
- Habilitats de comunicació en càncer
- Counselling: gestió d'emocions
- Família i càncer
- Intervenció psicoterapèutica específica
- Cuidant el cuidador: prevenció de l'esgotament per la compassió
- Seminari de pràctiques

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Centres col·laboradors

Institut Català d'Oncologia

Contacte

Lourdes Guanter Peris

Telèfon: 932607460

Informació addicional

http://www.iconcologia.net

Vols rebre més informació?