Presentació

Les conductes addictives constitueixen un dels principals problemes de la salut pública mundial. A les clàssiques “toxicomanies” o conductes addictives, d'abús i dependència de substàncies i/o drogues, hi hem d'afegir les més recents, productes, en part, dels canvis sociològics que es produeixen en les societats més “desenvolupades”, amb les ludopaties al capdavant.
Només un apunt de dades (de l'Observatorio Nacional sobre Drogas, 2009) en referència al tabac i a l'alcohol: 30% dels espanyols de 15-64 anys són fumadors diaris, un 60% de la població de 15-64 anys havia begut alguna vegada en els últims 30 dies, un 19,1% de la població de 15-64 anys (però el 47% de la població de 14-18 anys) s'ha emborratxat alguna vegada en els últims 12 mesos. La problemàtica, tan en la seva vessant de sofriment individual i familiar, com en la vessant de cost econòmic- social, és, doncs, de proporcions gegantines.


Es primordial conèixer la neurobiologia de l'addicció: això ens ha de permetre actuar amb més eficàcia sobre l'individu afectat, que és el que, modestament, pot fer el psicòleg clínic o el metge, o millor encara, el seu esforç conjunt. Tot i l'enorme complexitat del problema, amb les seves arrels socio-econòmiques i polítiques tremendes, la capacitat terapèutica actual no és gens menyspreable. L'individu afectat que vulgui fer-ho, es pot acollir a una varietat d'ajuts terapèutics que van de la farmacologia a varies teràpies psico-socials.

Continguts

-Substàncies d'abús
- Introducció: conceptes bàsics i classificació.
- Situació actual del consum de substàncies d'abús.
- Neurobiologia i genètica de les addiccions.
- Història clínica i instruments d'avaluació psicomètrica.
- Mostres biològiques en toxicologia.
- Tipus de substàncies d'abús epidemiologia i clínica: alcohol, nicotina, cafeïna, cocaïna, altres estimulants amfetamines, èxtasi, al.lucinògens, cànnabis, opiàcids, benzodiacepines, inhalants, altres drogues(Club drugs, Smart drugs).
- Comorbiditat psiquiàtrica i addiccions.

- Addiccions comportamentals emergents
- Joc patològic
- Addicció a internet
- Altres addiccions: sexe, compra compulsiva, televisió, videojocs i telefonia mòbil

- Aspectes generals de l'abordatge terapèutic

Requisits d'accés

Psicòlegs, psiquiatres, metges, diplomats en ciències de la salut i, en general, professionals interessats en el tema.

Contacte

Susana Subirà

Telèfon: 650347821

Correu electrònic: master.psicopatologia.adults@uab.cat

Curs d'especialització UAB

7a Edició
Places: 100
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 2917/7
Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 04/02/2019 al 08/07/2019
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Conductes Addictives

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.