Curs en Comunicació en els Arxius. L'Storytelling com a Estratègia

Formació especialitzada que capacita per conceptualitzar i desenvolupar eines de comunicació cultural per a la difusió del patrimoni documental

Direcció

Joan Pérez Ventayol

María del Carmen García Meilán

Professorat

Xavier Carmaniu Mainade

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Vols rebre més informació?