Curs en Clínica d'Animals Exòtics (Online)

Presentació

Després de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior un objectiu primordial de la Universitat és transmetre els seus coneixements al món professional. Aquest objectiu s'ha perseguit des de fa gairebé trenta anys pel Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam començar amb els cursos d'oftalmologia per seguir amb altres com les jornades d'anestèsia o de cirurgia que molts veterinaris han realitzat.

Analitzant les necessitats de formació dels veterinaris dedicats a la Clínica de Petits Animals i després de l'experiència adquirida en impartir nou edicions del Diploma de Postgrau en Clínica de Petits Animals, hem constatat l'interès dels professionals veterinaris per cursar les diferents especialitats del Diploma per separat segons el seu interès. A més afegim un nou al.licient, poder cursar aquests mòduls des del domicili on es troba l'interessat

Continguts

Aus:
- Anatomia i fisiologia
- Exploració i maneig en consulta
- Tècniques diagnòstiques: Hematologia. Bioquímica. Citologia Diagnòstic per imatge.
- Malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions.
- Anestèsia i analgèsia.
- Cirurgies més freqüents. Ingluviotomía, traqueotomia celotomía, salpingohisterectomía, castració, proventrículotomía, ventriculotomía, resolució de prolapse cloacal

Petits mamífers (fures, conills, rosegadors):
- Anatomia i fisiologia
- Exploració i maneig en consulta
- Tècniques diagnòstiques: Hematologia. Bioquímica. Citologia Diagnòstic per imatge.
- Malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions.
- Anestèsia i analgèsia.
- Cirurgies més freqüents Llimat i extracció dental, castració. laparotomia exploratòria, ovariohisterectomia, ovarioectomía, cistotomia, enterotomía, Enterectomia, adrenalectomia

Rèptils (cocodrils, llangardaixos serps i tortugues):
- Anatomia i fisiologia
- Exploració i maneig en consulta
- Tècniques diagnòstiques: Hematologia. Bioquímica. Citologia Diagnòstic per imatge.
- Malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions.
- Anestèsia i analgèsia.
- Cirurgies més freqüents. Celotomía, ovarioectomía, ovariohisterectomia, histerotomia, castració, resolució de prolapse cloacal, cistotomia, enterotomía, gastrotomía

Objectius

- Obtenir els coneixements més avançats en Clínica d'Animals Exòtics

Requisits d'accés

Llicenciatura en Veterinària.

Contacte

Anna Morist

Telèfon: 935814134

Correu electrònic: Anna.Morist@uab.cat

Web: http://veterinariaposgrado.uab.cat

Curs d'especialització UAB

5a Edició
Places: 40
Orientació: Professional
3 ECTS
Codi de l'estudi: 3565/5
Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 19/11/2020 al 19/02/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Medicina i Cirurgia Animal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Clínica d'Animals Exòtics

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.