• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3175/12
 • 12a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 15/01/2021
 • Final: 12/09/2021
 • Places: 140
 • Orientació: Professional
 • Preu: 800 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Diversos centres de l'Estat Espanyol

Continguts

Cirurgia Maxil.lofacial: cirurgia dels llavis, queiloplastias triangular, el.lipsoide i perforant.
Estenosi dels orificis nasals. Elongació del vel del paladar. Paladar fes. Solucions quirúrgiques, tècniques de la frontissa i del lliscament. Fístules oronasals.
Tumors orals, premaxilectomía unilateral i bilateral. Maxilectomías i mandibulectomías
abordatges al tòrax. Esternotomia. Toracotomies intercostals, dreta i esquerra.
Cirurgia toràcica. Tumors pulmonars. Ductus arteriosus persistent. Persistència IV arc aòrtic dret. Esofagostomía intratoràcica.
Cirurgia digestiva. Gastroduodenostomía. Gastrojejunostomia. Colecistoduodenostomía. Esofagostomía cervical.
Hèrnia diafragmàtica.

Itineraris

Aquest curs pertany a la Diplomatura de postgrau Cirurgia i Anestèsia de Petits Animals (3142/12).

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Contacte

Félix Angel García Arnas

Telèfon: 935811512

Rosa Isabel Ferrer Zapata

Web del programa

http://cirugiaveterinaria.uab.cat

Vols rebre més informació?