Curs en Capitalisme, Treballs, Sindicalisme i Polítiques Socials

Continguts

S'ha dit de vegades que el capitalisme contrareformat dels nostres dies recorda molt al de l'era de l'imperialisme clàssic (1871-1914). I si cal creure a molts dels seus pregoners, l'anomenada "globalització" neoliberal és una espècie de nova belle époque, de rejoveniment del capitalisme. El començament del segle XXI ha portat el final del món il·lusori d'un capitalisme contrareformat, triomfant i rejovenit, que ni tan sols s'ha revelat capaç d'accedir a les seves promeses. Els treballs (el remunerat, el domèstic, el voluntari), així com el sindicalisme, ¿quin paper compleixen en aquesta realitat del capitalisme de la segona dècada del segle XXI? Les polítiques socials que s'han vingut practicant fins a l'actualitat, obeeixen a la nova realitat de la segona dècada del segle XXI? Sorgeixen altres propostes que cada vegada són més debatudes com la renda bàsica incondicional, una assignació monetària a tota la població. En aquest mòdul-assignatura s’analitzarà el capitalisme, les classes socials, les elits en el capitalisme financiaritzat, l’Estat de benestar, els treballs, la precarietat, l’organització del temps i de la cura, les polítiques d’ocupació i repartiment del treball, el sindicalisme, les rendes condicionades, el determinants socials de la salut i la mercantilització de la sanitat.

Requisits d'accés

- Tenir una titulació acadèmica (diplomatura, llicenciatura, grau i doctorat). – Demostrar que s'està cursant algun grau universitari.
– Demostrar que s'està vinculat a alguna associació política o social, institució o administració pública, en la qual es participa de manera activa i regular.

Itineraris

El curs Capitalisme, Treballs, Sindicalisme i Polítiques Socials forma part de la diplomatura de postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores (3799).

Contacte

Jordi Mir Garcia

Correu electrònic: Jordi.Mir@uab.cat

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 35
Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3841/3
Modalitat: Presencial
Lloc: Fundació Cipriano García (Via layetana, 16-Barcelona)
Dates: del 17/02/2021 al 20/04/2021
Idioma de docència:
Castellà (95%), Francès (5%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Centres col·laboradors:
Fundació Cipriano García
Fundació Nous Horitzons
Ateneu Roig
Xarxa Renda Bàsica
Revista Sin Permiso
Fundació Revolució Democràtica
Títol que s'obté:
Certificat d'Aprofitament del curs Capitalisme, Treballs, Sindicalisme i Polítiques Socials

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.