• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3841/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 17/02/2021
 • Final: 20/04/2021
 • Places: 35
 • Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
 • Preu: 340 €
 • Idioma de docència: Castellà (95%), Francès (5%)
 • Lloc: Fundació Cipriano García (Via layetana, 16-Barcelona)

Continguts

S'ha dit de vegades que el capitalisme contrareformat dels nostres dies recorda molt al de l'era de l'imperialisme clàssic (1871-1914). I si cal creure a molts dels seus pregoners, l'anomenada "globalització" neoliberal és una espècie de nova belle époque, de rejoveniment del capitalisme. El començament del segle XXI ha portat el final del món il·lusori d'un capitalisme contrareformat, triomfant i rejovenit, que ni tan sols s'ha revelat capaç d'accedir a les seves promeses. Els treballs (el remunerat, el domèstic, el voluntari), així com el sindicalisme, ¿quin paper compleixen en aquesta realitat del capitalisme de la segona dècada del segle XXI? Les polítiques socials que s'han vingut practicant fins a l'actualitat, obeeixen a la nova realitat de la segona dècada del segle XXI? Sorgeixen altres propostes que cada vegada són més debatudes com la renda bàsica incondicional, una assignació monetària a tota la població. En aquest mòdul-assignatura s’analitzarà el capitalisme, les classes socials, les elits en el capitalisme financiaritzat, l’Estat de benestar, els treballs, la precarietat, l’organització del temps i de la cura, les polítiques d’ocupació i repartiment del treball, el sindicalisme, les rendes condicionades, el determinants socials de la salut i la mercantilització de la sanitat.

Itineraris

El curs Capitalisme, Treballs, Sindicalisme i Polítiques Socials forma part de la diplomatura de postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores (3799).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Postgrau

Centres col·laboradors

Ateneu Roig
Revista Sin Permiso
Fundació Revolució Democràtica
Fundació Nous Horitzons
Fundació Cipriano García
Xarxa Renda Bàsica

Contacte

Jordi Mir Garcia

Vols rebre més informació?